Snikkeweek 2019 zoekt nog schepen

Snikkeweek Musselkanaal organiseert jaarlijks in Musselkanaal een evenement met provinciale en grensoverschrijdende uitstraling. Dit jaar is dat van dinsdag 28 mei tot en met zondag 2 juni. De organisatie nodigt schepen en schippers uit voor deze bijeenkomt.

Dit evenement krijgt met name gestalte door culturele en feestelijke activiteiten welke rond de Snikke “Diverdoatsie” worden georganiseerd, waarbij op deze wijze wordt getracht een bijdrage en impulsen te leveren aan de economie van het gebied.

Vanwege restauratie van de replica Snikke ‘Dieverdoatsie’ kan deze in 2019 helaas niet aanwezig zijn. Wel is aanwezig de Groninger Steilsteven “JATRIE”. Die ligt nu aan de kade bij “De Gelegenheid” als Piraten-Pannenkoekenschip. Op de woensdag- en de vrijdagavond kunnen gasten pannenkoeken eten in het ruim van de JATRIE.

Schippers kunnen zich aanmelden voor deze Snikkeweek via joopzuidema@online.nl of telefonisch aanmelden: via Joop Zuidema: 0599-414108 of 06-29376876

De trekschuit of snik (snikke in het Gronings) werd de vorige eeuw, na het gereedkomen van de veenkoloniale kanalen (nodig voor de afvoer van turf) in gebruik genomen. Vermelding van dit openbaar vervoer vinden we voor het eerst terug in de Groninger almanak van 1837. Het schip werd gejaagd, d.w.z met paard(en) middels een lange lijn voortgetrokken. Was een paard te kostbaar of niet voorhanden, dan werd het schip niet zelden gejaagd door des schippers vrouw en/of kinderen, dan wel door de schipper zelf. Dat laatste gebeurde echter minder vaak, omdat zijn plaats aan boord vaak gewenst was. Doordat men vaak uren onderweg was, vervulde de trekschuit ook een belangrijke sociale functie.

Met “De Snikke” wordt bedoeld een replica van een snikke zoals die in het verleden veel te vinden waren in de Veenkoloniën om goederen en personen te vervoeren. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd die replica van een Snikke als werklozenproject gebouwd in Stadskanaal. Zie ook www.desnikke.nl

Voor meer info over de Snikkeweek kijk je hier