Schippersfamilie uit Drachten in uniek boek: met zeil, ‘yn ‘e line’ en opduwer

‘Het reilen en zeilen van een Drachtster schippersgezin, geschiedenis van een varende onderneming van 1919 tot 1963’. Een boek over kleine binnenvaartschepen en een Friese schippersfamilie. Arjen Bosgraaf uit Oudega ging er uitgebreid ‘voor zitten’ en na ruim tien jaar is het klaar. Een kroniek over zijn eigen familie, die de vracht door vaarten, kanalen en wijken vervoerde.

Bosgraaf woonde vanaf zijn jeugd in Drachten, is een paar keer verhuisd, en woont inmiddels 34 jaar in Oudega. Dat hij een boek over de geschiedenis zou schrijven, is niet verwonderlijk. „Ik begon mijn loopbaan als onderwijzer en ging later naar het voortgezet onderwijs, in Drachten, als docent geschiedenis. Je zou kunnen zeggen, geschiedenis is een hobby, maar het was ook mijn werk. Andere hobby’s zijn wel annex, ik heb altijd interesse in het verleden gehad.”

„Ik ben ongeveer tien jaar met het boek bezig geweest, de eindfase werd door coronaperikelen versneld. Immers, minder sociale verplichtingen. Als je jong bent, vind je deze geschiedenis vanzelfsprekend, je was er zelf onderdeel van. Ik ging mee om een vracht turf, herinner mij dat wel. Mem is op het schip geboren, ook dat vond je maar heel gewoon. Er is een familiearchief, met daarin ook ook de administratie van alle reizen. Maar van de periode 1919-1944 summier, heel jammer. Die gegevens heb ik op andere manieren moeten achterhalen.”

„Ik had het geluk dat een tante en oom, schipperskinderen, nog leefden. Ik heb ze ettelijke keren geïnterviewd, ook over de vooroorlogse periode. Verder is er een flink aantal oude brieven, en natuurlijk archieven. Tresoar, streekarchief Hoogezand, gemeentearchief te Drachten en Burgum, Groninger Archieven.” Aan fotomateriaal was ook geen gebrek. „We hadden zelf het nodige, en ik heb neven en nichten opgezocht. Veel zijn in het boek gekomen, en er zijn ook veel bijlagen.”

Lees het zeer uitgebreide artikel op de bron: LC

Afbeelding: Omslagfoto van het boek, met beppe en mem van de auteur. Foto: Collectie Arjen Bosgraaf