Scheepswerf van Cyriel De Smet komt tot leven in boek en tentoonstelling

Luc Levrau en André Goeminne kregen een hoeveelheid fotografisch materiaal in handen over het veerpont en scheepswerf Cyriel De Smet. De scheepswerf situeerde zich in Gottem , deelgemeente van Deinze, tussen 1925 en 1960. Ze maakten er een boek van en er komt een tentoonstelling.

Frits De Waele, schipper, bestudeerde de maritieme foto’s en herkende zeilkotter ‘Anemone’. Dit mooi, onbekend en onuitgegeven materiaal verdient een prachtige tentoonstelling. Luc en André willen het verhaal van deze Vlaamse scheepswerf met internationale en koninklijke connecties in woord en beeld tot leven brengen en tonen aan een groot publiek. 

Het project
Om het prachtige verhaal dat verbonden is aan de scheepswerf in beeld te brengen, hoort bij het rijk geïllustreerde boek ook een tentoonstelling. Deze tentoonstelling zal op vijf plekken in Vlaanderen te zien zijn vanaf september 2020.  Naast het boek en de tentoonstelling, verschijnt ook een videomontage. Deze film wordt ook gekoppeld aan de locatie van het veer op de provinciale fietsroute ‘Over de schreef’ door middel van de Faro Erfgoedapp.

De vergane scheepswerf
De werf werd opgestart door vader Adolf De Smet. Hélaas overlijd hij vroegtijdig in 1905 en het duurt tot na WO I dat zijn zoon Cyriel de werfleiding op zich kan nemen. Met het opkomen van de watersport, was er duidelijk interesse van roei- en motorbootbezitters voor onderhoud en winterberging van hun schepen. De ombouw van de tjalk ‘Waterhoen’, voor Adolf De Coene leidde tot persoonlijke ontmoetingen van Cyriel De Smet met Koningin Elisabeth en Prinses Astrid.

Met zekerheid weten we dat Cyriel in 1920, een nieuwbouw zeilschip ‘River Trent’, gebouwd heeft. Deze gaffelsloep is de eerste van dertien zeilschepen die we op foto’s hebben kunnen identificeren. Deze schepen werden gebouwd voor Vlaamse klanten behalve twee die door Nederlandse industriëlen besteld werden. Cyriel De Smet heeft jachtontwerpen van Morgan Giles, Harrison Butler, Leopold Standaert en Frits Mulder, gebouwd. Daarna bespreken we ook de motorschepen en wherry die te zien zijn op de foto’s, om zo een beeld te geven van wat er op de scheepswerf zoal te zien was tijdens haar bestaan.

Tenslotte wordt in een vierde deel ingegaan op de bouw, door Cyriel De Smet, van de gaffelsloep de ‘Anemone’. Met meer dan veertig foto’s op een totaal van 140 stuks, is de bouw van de ‘Anemone’ bijzonder goed gedocumenteerd. Dit liet ons toe om stap voor stap het bouwproces te reconstrueren en toe te lichten voor zij die niet zo vertrouwd zijn met de traditionele houten scheepsbouw. Voor kenners en experten zijn de unieke beelden een bron van nog uit te pluizen informatie. Van de drie nog bestaande zeiljachten, werd de ‘Anemone’ op 16 juni 2017 opgenomen in de inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid als ‘vastgesteld varend erfgoed’ (ID14472). Hoofdstuk vier zal een waardevolle aanvulling zijn bij de informatie die tot nu toe beschikbaar was over de ‘Anemone’.

Gered van de vergetelheid
Bij de publicatie van het boek hoort een tentoonstelling die op vijf plaatsen in Vlaanderen zal worden getoond. De tentoonstelling zal naast het uitvergroot fotomateriaal, ook vele voorwerpen en onderdelen van vroegere jachten laten zien. Een maquette van de scheepshelling van de werf Cyriel De Smet zal de primitieve doch ingenieuze wijze waarop men schepen tot tien ton te water liet zonder hijskranen.

 Voor meer informatie kijk je hier: Herita BV