Reconstructie van Romeinse vrachtvaarder Caudicaria Navis

Sinds juni dit jaar is het de passie en uitdaging voor een groeiende groep bewoners van Colijnsplaat: de reconstructie van de Romeinse vrachtvaarder Caudicaria Navis op half ware grootte.
Omdat het zo’n bijzonder vrachtscheepje was, waarmee de Romeinen 200 jr. na Chr. vanuit de monding van de Oosterschelde naar Brittannia voeren, is het palaveren over de Caudicaria aan de orde van de dag.
Ook tijdens Corona wordt er gewerkt aan de reconstructie. Ludo van Well is de regisseur van het bouwproces. Hij paste zijn kunstenaars-atelier erop aan. Zodoende kon, met inachtneming van de RIVM-regels, het eerder geplande reconstructie bouwproces vanaf 6 juni 2020 van start gaan. En ontstaat er onder de handen van zeven vrijwilligers (dorpsbewoners van Colijnsplaat) de romp van een schip (zie onderstaand filmpje).

In Mainz (Dtsl) vinden we het wereldwijd bekende archeologische instituut voor Romeins-Germaanse geschiedkundig onderzoek dat de historische feiten analyseert, onderzoekt en publiceert. Dat laatste bracht de vrijwilliger Ad Poley ertoe om met eigen ogen te zien wat de Caudicaria in de Romeinse tijd betekend heeft. Hij bezocht het Museum für Antike Schiffart in Mainz en ging in gesprek met de Italiaanse historicus mr.Esposito aldaar. En de historicus was graag bereid om onze vrijwilliger Poley al de historische kennis en informatie over te dragen waar het museum, voor wat betreft Caudicaria Navis over beschikt.

Poley kreeg de gelegenheid om foto’s te maken van het aldaar gebouwde en tentoongestelde schaalmodel van de Caudicaria Navis. In zijn zoektocht bij het Romeins Scheepvaartmuseum in Mainz vond Poley antwoorden op vragen over de Caudicaria Navis en bracht ze mee; in woord en beeld.

Op Faceboek en Instagram ‘Caudicaria’ is het bouwproces ook te volgen, of via www.maritime-art-design.nl

Ook is het binnekort mogelijk een bouwplaat van het scheepje te bestellen, download hier meer info.

Afbeelding: tekening van de Caudicaria door Robbert Das