Provincies en Zuiderzeegemeenten vragen steun voor promotie Bruine Vloot

De provincies Friesland, Overijssel, Utrecht en Flevoland, de Vereniging van Zuiderzeegemeenten en de branchevereniging BBZ vragen het rijk om de bruine vloot te helpen om toekomst-bestendiger te worden. Er is geld nodig voor de ontwikkeling en promotie van toeristische producten, maar ook voor de inrichting van een garantie-leenfonds en de bescherming van de vloot door beter passende regels.

Corona heeft de chartervaart een flinke klap uitgedeeld. Het werd ineens duidelijk dat de aanwezigheid van honderden historische schepen misschien niet zo vanzelfsprekend is. De crisis heeft geleid tot nieuwe aandacht van de samenleving voor de schepen en tot inspanningen die de toekomst van de vloot veilig moeten stellen.

Op verschillende fronten is de sector samen met overheden al bezig om die transitie vorm te geven. Om de privaat publieke samenwerking goed af te kunnen ronden wordt de regering gevraagd om geld vrij te maken op de begroting van Economische Zaken en Klimaat.

Onder begeleiding van het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) werken schippers en overheden aan een vorm van toerisme die voor beiden goed is. Verder onderzoek naar positionering, aanbodontwikkeling en marketing zou de volgende stap moeten zijn. Onderzocht moet worden welke toeristische producten het beste kunnen aansluiten bij de veranderende behoefte van de maatschappij en de toerist. De vier provincies en Vereniging van Zuiderzeegemeenten vragen de regering om 1 miljoen euro voor 2022 en 2,5 miljoen vanaf 2023.

Provincies, gemeenten en sector werken ook aan alternatieve financieringsmogelijkheden om investeringen in schepen, bijvoorbeeld voor restauraties, verduurzaming of de overdracht aan nieuwe generaties, mogelijk te maken.
Onderzocht wordt ook of de erkenning van de immateriële waarde van de bruine vloot kan helpen om de maatschappelijke rol van de sector beter te belichten. Het kan helpen bij de promotie en de rechtvaardiging zijn voor een beter bescherming van de vloot en de schepen.

Concreet luidt het verzoek van provincies, Zuiderzeegemeenten en de BBZ aan EZK en OCW:

  • Onderdeel van de nieuwe toeristische agenda op rijksniveau bij begroting EZK voor 1 mln in 2022 en 2.5 mln per jaar miv 2023 ondersteuning van de gehele sector m.b.t. duurzaamheid, certificering
  • Inrichting van een Garantiefonds voor lage rente financiering erfgoedschepen
  • Innovatieagenda voor een toekomstbestendige aanpak voor verduurzaming en certificering (veiligheid) van het maritiem erfgoed van diverse scheepstypen
  • De definitie van erfgoed zou verbreed moeten worden: de huidige erfgoedwet beperkt de definitie van erfgoed tot vastgoed (gebouwen), vernieuwing naar registergoederen of mobiel erfgoed moet bekeken worden

Bekijk hier ook de lobby boodschap van provincies en Zuiderzeegemeenten

Bron: persbericht Belangenvereniging voor Beroepszeilvaart BBZ

Afbeelding: schepen van de Bruine Vloot , © WvD