Provincie Flevoland deelt paspoorten uit voor scheepswrakken op de bodem van de polder

Niet iedereen weet de waarde van scheepswrakken die in de Flevolandse bodem liggen. Daarom delen provincie Flevoland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nu ‘scheepswrakpaspoorten’ uit aan de eigenaren en beheerders van de scheepswrakken die op hun land liggen.

De paspoorten worden op woensdag 16 maart overhandigd in Batavialand door Michiel Rijsberman, gedeputeerde Kunst en cultuur en Arjan de Zeeuw, directeur van de Rijksdienst. Ruim 450 vergane schepen zijn in de polderbodem gevonden, waarvan er vele zijn opgegraven of geruimd.

In de paspoorten van de 72 nog in de bodem liggende schepen staan gegevens over de ligging, aard, waarde en historie van de wrakken. ,,Het scheepswrakkenpaspoort helpt bij het vertellen van het verhaal over de uniciteit van scheepswrakken en draagt er op deze manier aan bij dat dit erfgoed ook voor volgende generaties behouden blijft’’’, aldus de provincie Flevoland.

Veel landeigenaren in Flevoland hebben een scheepswrak op hun terrein. Deze vindplaatsen zijn volgens provincie Flevoland bijzonder omdat ze informatie bevatten over een grotendeels ongeschreven onderdeel van de maritieme geschiedenis van de polder.

Lees het gehele artikel op de bron: de Stentor

Afbeelding: dergelijke paaltjes geven in Flevoland aan dat daar een scheepswrak is gevonden