Platform Mobiel Erfgoed over ‘huisvesting’ uitgesteld naar 30 september

Helaas is het Platform Mobiel Erfgoed dat oorspronkelijk gepland stond voor 10 juni aanstaande uitgesteld. Het thema Mobiel Erfgoed en Huisvesting is een belangrijk thema maar ook gecompliceerd. Het onderwerp moet de aandacht krijgen die het verdient en dat blijkt meer voorbereidingen te vragen dan aanvankelijk voorzien. Daarom is het Platform verzet naar donderdag 30 september aanstaande, aanvang 15.00 uur.

De inhoud van het Platform blijft hetzelfde: mobiel erfgoed heeft een flinke en bijzondere huisvestingsbehoefte: van treinen en bussen tot vliegtuigen en schepen. De objecten zijn vaak groot en het vinden van geschikte plekken om deze onder dak te brengen valt lang niet altijd mee. Bovendien zijn de beschikbare budgetten vaak beperkt.
Maar er zijn zeker ook kansen. Mobiel erfgoed kan rekenen op veel sympathie en kan een meerwaarde hebben bij gebiedsontwikkeling. Het is aantrekkelijk als onderdeel van een stedelijke of regionale mix. Het voegt zelfs waarde toe aan het onroerend goed in de omgeving.

De uitdaging die dat oplevert staat
centraal op deze bijeenkomst

Tijdens het eerste deel van het platform komt de praktijk aan bod: voorbeelden van geslaagde projecten op dit gebied en aandacht voor initiatieven die zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden. In het tweede deel komen onder andere mensen uit de vastgoedwereld aan het woord: welke kansen en mogelijkheden zien zij voor het onderdak brengen van mobiel erfgoed?

Deze Platformbijeenkomst is bedoeld om kennis te verzamelen en uit te wisselen, maar ook om inspiratie op te doen, om mogelijkheden te onderzoeken en verder te brengen en om contacten te leggen voor effectieve lobby’s. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie. De bijeenkomst zal als gevolg van de coronaproblematiek niet plaatsvinden op het vertrouwde adres van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, maar zal online plaatsvinden.

Het volledige programma en Informatie over de wijze van aanmelden voor het Platform volgt later, ook in de Scheepspost.

Bron: bericht van Stichting Mobiele Collectie Nederland,