Platform Mobiel Erfgoed 9 december 2020 – Thema: internationalisering.

Op 9 december is er een online treffen van het Platform Mobiel Erfgoed 2020 rondom internationalisering.

Het behartigen van de belangen van het mobiel erfgoed bestaat voor een groot deel uit het hebben en leggen van politieke contacten. Niet alleen met de bestuurders in Den Haag, maar vooral en ook met bestuurders op provinciaal en gemeentelijk niveau. Maar veel van onze wet- en regelgeving wordt tegenwoordig gemaakt of voorbereid in Brussel en daarom is het ook belangrijk om contacten te hebben met de leden van het Europees Parlement en andere Europese instanties.

Daarom wordt er in het Platform Mobiel Erfgoed op 9 december 2020 aandacht besteed aan het belang van internationale contacten. Enerzijds zullen sprekers van internationale belangenorganisaties ingaan wat zij bereikt hebben, op de thema’s die urgent zijn, op de doelen die deze internationale organisaties nastreven en voor welke uitdagingen zij staan.

Anderzijds zal er ook worden stilgestaan bij internationale politieke contacten. Hoe krijgen en houden we het belang van het mobiele erfgoed op de politieke agenda’s in Brussel en Straatsburg? Soms doen erfgoed- organisaties dat zelf of via de landelijke koepels, maar vaak is internationale samenwerking op dat gebied veel effectiever.

Als altijd zal een aantal sprekers het woord voeren over de diverse aspecten van internationalisering en mobiel erfgoed.

Deze Platformbijeenkomst is niet alleen bedoeld om kennis te verzamelen en uit te wisselen, maar zeker ook om inspiratie op te doen en contacten te leggen voor effectieve lobby’s voor het mobiel erfgoed in binnen- en buitenland. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie.

De bijeenkomst zal als gevolg van de coronaproblematiek niet plaatsvinden op het vertrouwde adres in Amersfoort, maar zal geheel online plaatsvinden.

  • Wat: Platform Mobiel Erfgoed over internationalisering.
  • Waar: online. Over de wijze van aanmelding volgt nog nadere informatie.
  • Wanneer: woensdag 9 december 2020, aanvang 15.00 uur

De platformbijeenkomsten Mobiel Erfgoed zijn een initiatief van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tweemaal per jaar worden actuele thema’s geagendeerd en besproken. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het mobiel erfgoed, van eigenaar tot ambtenaar, van liefhebber tot professional. Op eerdere bijeenkomsten stonden citymarketing, historische infrastructuur, brandstoffen en fondsen en filantropen centraal.