Parijs was nog sneller bereikbaar dan Ameland

Verplaatsing van de veerdam van Holwerd naar Ferwert is een van de mogelijke oplossingen voor de problemen met de vaargeul naar Ameland. Eeuwen geleden was er ook al een verbinding met Ferwert, naast vele andere plaatsen. De plannen voor een veerdam bij Ferwert lijken op een terugkeer naar vroeger tijden. De allereerste veerverbinding van Ameland naar het vasteland zou ook al via Ferwert lopen.

Ameland hoorde tot 1405 bij Ferwerderadiel en volgens auteur Durk Reitsma ligt het daarom voor de hand dat er een regelmatige veerverbinding was tussen Ameland en Ferwert. Reitsma werkte vroeger voor Rijkswaterstaat en maakte in 1985 een boekje over de geschiedenis van de veerverbinding. Dit werd uitgebracht ter gelegenheid van de overdracht van de toen pas afgeleverde veerboten Sier en Oerd van Rijkswaterstaat aan vervoerder Wagenborg.

Bij het Bildt
De oudste vermelding over een veerverbinding naar Ameland komt volgens Reitsma uit 1471 en ging vanaf Alde Leie. Dat lag toen nog aan zee omdat het Bildt nog niet was ingepolderd. Hier lag vroeger de monding van de Middelzee, die ook wel Boorndiep werd genoemd omdat de Middelzee in het verlengde van de Boarne lag.

Na de inpoldering van het Bildt rond 1500 is er nog een verbinding vanuit Oudebildtzijl geweest, die na nieuwe inpolderingen omstreeks 1600 werd verplaatst naar Nieuwebildtzijl. Die dienst verviel na de inpoldering van de Bildtpollen in 1715. Daarna werd nog tot het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw vanuit Zwarte Haan naar buurtschap Ballumerbocht op Ameland gevaren. Na de afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk veranderden de stromingen waardoor de vaargeul naar Ameland moeilijker te bevaren werd.

Lees meer over de geschiedenis van het Amelander Veer in het Friesch Dagblad

Afbeelding: Passagiers gaan aan boord van de Willy vanaf de dijk bij Zwarte Haan. Foto: Bildts Dokumintasysintrum