Oudste zilveren skûtsje geschonken aan Fries Scheepvaart Museum

Het oudste zilveren skûtsje, dat in 1946 in Schoonhoven gemaakt werd voor de skûtsjecommissie Sneek, is onlangs door de familie Salverda uit Stavoren geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

In die tijd was het de meest kostbare wisselprijs, die als dagprijs bij SKS-wedstrijden werd uitgereikt. In 1948 was Cor Salverda voor het derde jaar op rij de winnaar van de wedstrijd in Sneek. Daarom werd hij toen de definitieve eigenaar van het zilveren skûtsje.

Bij haar kinderen had de weduwe van Cor Salverda de wens geuit om het zilveren skûtsje na haar overlijden over te dragen aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. De kinderen van Cor en Nellie Salverda hebben het model daarom nu geschonken aan het museum.

Het skûtsje zal eerst worden gerestaureerd, want er zijn in de loop der jaren tijdens poetsbeurten wel wat zilveren touwtjes losgeraakt. Daarna krijgt het skûtsje een plaats in het museum, om te beginnen in de zomertentoonstelling over het 75 jarig bestaan van de SKS.

Lees het gehele artikel op de bron: LC