Natuur & Infrastructuur

Oplevering nieuwe spuisluizen bij Den Oever met een jaar vertraagd

De oplevering van de nieuwe spuisluizen bij Den Oever is verschoven van eind 2025 naar eind 2026. Dit is het gevolg van een duikongeval bij de werkzaamheden in oktober 2022.

De vertraging is ontstaan door het stil leggen van het werk, het invoeren van een andere werkwijze die tijdrovender is en voorwaarden voor de uitvoer van het werk.

De spuisluizen in Den Oever zijn onderdeel van de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Om meer water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee worden er twee extra spuisluizen en een gemaal gebouwd.

Naar aanleiding van het duikongeluk heeft de arbeidsinspectie alle werkzaamheden aan de nieuwe spuisluizen stilgelegd. Pas na enkele weken was het mogelijk de werkzaamheden gefaseerd weer op te starten. In overleg met de arbeidsinspectie, is de werkwijze voor het ontgraven en schoonmaken van de bouwkuipen gewijzigd. Deze methode was echter tijdrovender. Daarbij komen nog de bijzondere omstandigheden op de Afsluitdijk, zoals de beperkte ruimte en de voorwaarden voor werken in het open en gesloten seizoen. Dit alles veroorzaakt een domino-effect waardoor de oplevering nu gepland staat voor eind 2026 in plaats van 2025.

Bron: nieuwsbrief Afsluitdijk

Foto Rijkswaterstaat / Jan Wessels, Attribution, via Wikimedia Commons