‘Opknapper’-skûtsje komt op Drachtster rotonde te staan

Een skûtsje op de nieuwe rotonde bij Nijtap moet de Drachtster skûtsjehistorie meer voor het voetlicht brengen. Maar is een skûtsje niet te bijzonder voor een rotonde?

Om Drachten beter op de kaart te zetten als ‘skûtsjeplaats’, wilde de gemeente Smallingerland een vervallen skûtsje op de vorig jaar vernieuwde rotonde bij Nijtap plaatsen. Dat plan kreeg niet meteen onvoorwaardelijke steun van de skûtsjewereld.

,,In skûtsje op ’e wâl falt net hiel goed by skûtsjeminnend Fryslân’’, zegt Haiko van der Werff, directeur van scheepswerf O.H. van der Werff. ,,Want it heart op it wetter.’’

Dwarshelling
De gemeente kocht daarom een ‘opknapper’, een skûtsje dat gerestaureerd wordt. Op de rotonde komt een dwarshelling, waar het roefschip af en toe een poosje kan staan. Van der Werff: ,,Dan kinne wy besykje om fûnsen en sponsoaren te finen om it op te knappen. As der dan wer wat jild is, meitsje we in plan.’’

Hendrika
Het oog viel op het skûtsje Hendrika, in 1914 gebouwd door Barkmeijer in Stroobos. Dat ligt nu in de Verlengde Hoogeveensche Vaart bij Nieuw Amsterdam. En een skûtsje van een andere werf past ook nog wel bij de plaats die Drachten als scheepsbouwplaats innam, vindt Van der Werff: ,,Der hawwe ek in protte skûtsjes dy’t net Drachten boud binne op de werven stien.’’

Replica
Het skûtsje lag tot 2010 aan de Westersingel in Leeuwarden. Frits Jansen van de stichting Foar de Neiteam, die de geschiedenis van alle 870 unieke Friese skûtsjes documenteert, kent het dan ook goed. ,,It wie it lêste wenskûtsje fan Ljouwert.’’

Het is volgens Jansen van de stichting Foar de Neiteam nog in een knappe staat. ,,It is noch reedlik orizjineel. Nim de nammeplanke dy’t derop sit, oan de bûtenste râne, dy bestiet út ien stik, dat is frij unyk.’’

Eigenlijk, zegt hij ermee, is het skûtsje te goed om in weer en wind op een rotonde te liggen. Maar hij wijst het plan niet geheel af. ,,It moaiste soe wêze as der úteinlik in replika komt te lizzen en net in hûndert jier âld skûtsje.’’

Lees het gehele artikel op de bron: LC

Foto: Frits Jansen

RVEN
EOC