Open Scheepvaartdagen houden Rijn- en Binnenvaartmuseum mede in stand

Het Rijn- en Binnenvaartmuseum in Antwerpen en de Open Scheepvaartdagen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerst was er het museum, in 1976 opgericht als vereniging zonder winstoogmerk (vzw), met een zestal historische vaartuigen, afgemeerd in het Bonapartedok. Om het onderhoud te financieren, werden in 1986 de jaarlijks terugkerende Open Scheepvaartdagen ingericht.

De vloot zelf werd in de loop der jaren ook gesaneerd. De houten Waal Céphée, verworven in 1980, werd in 1984 afgestaan aan het Nationaal Scheepvaartmuseum, toen nog gehuisvest in het Steen, die het schip uit het water lichtte en onder een afdak plaatste, waar het nu nog altijd staat. De vorige eigenaar, het Rijn- en Binnenvaartmuseum, was van oordeel dat de historische Céphée daar beter geconserveerd zou kunnen worden dan drijvend in het water.

Lees het uitgebreide artikel van Justin Gleissner in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees

Of bezoek hier de site van het Rijn- en Binnenvaartmuseum

Afbeelding: een houten Waal