Op zoek naar info over de Brontoliet en één van de eigenaren: Hans Heslenfeld

In het Jollenbulletin nummer 12, herfst/winter/2020, verscheen een oproep van Teun Schermerhorn voor informatie over scheepshandelaar Hans Heslenfeld (1899-1985) uit Amsterdam. De man was voor de Tweede Wereldoorlog bijna 20 jaar een verdienstelijk wedstrijdzeiler in de Twaalfvoetsjol en wellicht kon iemand uit de Twaalfvoetsjollenclub nog iets over de man vertellen uit eigen wetenschap of uit overlevering.

Heslenfeld, scheepshandelaar en eigenaar van de werf ‘De Leede’ in Warmond, kocht middenin de Tweede Wereldoorlog het grote botterjacht ‘Paradijsvogel’ van Prof. ir. Willem Schermerhorn (1894-1977), hoogleraar te Delft en de eerste naoorlogse premier. Het schip verdween tijdens de oorlog naar Duitsland en na de bevrijding werd Hans Heslenfeld weer eigenaar en noemde het schip ‘Brontoliet’ (Dondersteen). Hij zeilde er ook wedstrijden mee. In 1954 nam de Staat het schip in beslag.

Brontoliet

Het schip werd in 2007 na een complete restauratie in Spakenburg voor de tweede keer te water gelaten en is nog steeds als ‘Brontoliet’ in de vaart.

Teun Schermerhorn is al heel lang bezig met een onderzoek naar het botterjacht. Volgend jaar wil hij met een boek komen over het in 1907 in België gebouwde schip: “Ik heb inmiddels een goed beeld van alle 17 eigenaren in meer dan 100 jaar, maar van Hans Heslenfeld weet ik nog te weinig. Ook heb ik geen foto van de man”. De oproep in het Jollenbulletin leverde slechts één reactie op waarmee het verhaal over Hans Heslenfeld nog steeds niet compleet is. Vandaar deze herhaling in Scheepspost.

Schermerhorn: ‘Het enorme botterjacht met een lengte van 16.90 meter lag van 1946 tot 1954 voor de wal bij jachtwerf ‘De Leede‘ in Warmond. Als je daar langs voer kon je het schip niet missen; er zullen de nodige foto’s van gemaakt zijn. Ik ben daar zeer in geïnteresseerd. Ook foto’s van het schip van eerder en later zijn zeer welkom. Het heeft van 1914 tot 1970 op de Nederlandse wateren gevaren en moet tientallen keren gefotografeerd zijn. Misschien kunnen de lezers van Scheepspost eens in het foto-album van opa of van vader kijken. Heel graag. Foto’s en eventueel andere informatie over het schip en alle eigenaren er van zijn zeer welkom.”

Teun Schermerhorn is te bereiken via E-mail: t.schermerhorn@planet.nl Tel: 023-5441291

Lees hier het artikel in het Jollenbulletin over Hans Heslenfeld met de oproep

Foto: De Brontoliet in de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Foto J. Dutilh

Op de website van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodems SSRP staat ook informatie over de Brontoliet. Niet al deze informatie is helaas juist. De pagina zal gecorrigeerd worden na het verschijnen van het boek.