Ongewenste grote boten krijgen nog een jaar respijt in Hillegomse haven

Eigenlijk hadden ze bij aanvang van 2021 weg moeten zijn, maar er liggen er nog een stuk of zes: grote boten in de Hillegomse Haven. Vanwege de lastige omstandigheden – corona – krijgen de bezitters van vaartuigen langer dan twaalf meter nog uiterlijk een jaar de tijd om een andere ligplek te vinden.

Hillegom streeft al jaren naar een nettere haven. Dik drie jaar geleden werd daarover al een besluit genomen. Bedrijfsvaartuigen en boten groter dan twaalf meter werden niet langer toegestaan. Voor alle vaartuigen ging gelden dat ze er netjes moeten uitzien: geen roestbakken en bemoste, afgebladderde of half gezonken boten meer. Ook moeten dekzeilen heel zijn en een ’gedekte kleur’ hebben en mag er niet van alles op de kade worden neergezet.

Geen onwil
Aanvankelijk werd bepaald dat de tien grote boten begin 2019 moesten wegwezen. Later werd daarvoor nog eens twee jaar uitstel verleend. Maar nu ook die termijn erop zit, liggen er nog altijd zes. Volgens wethouder Jan van Rijn is dat geen kwestie van onwil, maar speelt corona de booteigenaren parten. Zo zou het moeilijk zijn om in deze tijd een andere ligplaats te vinden omdat havens niet op allerlei verkeer over het water zitten te wachten.

Overigens werkt volgens het raadslid een groepje Hillegommers momenteel aan plannen om de haven mooier en aantrekkelijker te maken. Het idee is er ’een leuke passantenhaven’ van te maken waarmee mogelijk meer watersporters naar Hillegom kunnen worden gelokt: ’leuk voor Hillegom en goed voor de ondernemers in ons dorp’. Een nog op te richten watersportvereniging zou het beheer van de haven op zich moeten gaan nemen.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD