Onderzoek elektrisch varen Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkt aan plannen voor schonere lucht. Dit betekent onder andere dat scooters, taxi’s en rondvaartboten per 2025 uitstootvrij moeten rijden en varen (dus zonder uitlaatgassen). Ook voor de pleziervaart zijn er afspraken gemaakt. In de vastgestelde nota Varen 1 is besloten dat de pleziervaart per 2025 in Amsterdam uitstootvrij moet varen, uitgezonderd de doorgaande vaarroutes. Amsterdam, de Hiswa en het Watersportverbond doen daarom nu onderzoek hoe watersporters tegen elektrisch varen aankijken. U kunt uw mening geven in een online enquête.

Klik hier voor de online enquête.

U heeft wellicht al eerder gehoord dat de gemeente Amsterdam om op termijn alleen nog elektrisch aangedreven boten in de grachten toe wil laten. Wel wil men de plannen iets aanpassen. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk watersporters hun mening geven. Ook als u niet in Amsterdam vaart.

Bron: Vaarwijzer Nieuwsbrief