Nieuwsbrief Scheepspost

De nieuwsbrief van de Scheepspost wordt door Wouter van Dusseldorp wekelijks verstuurd. In deze nieuwsbrief vind je het nieuws dat de afgelopen week op deze site is geplaatst, met links naar de website ‘Scheepspost’ én naar de individuele artikelen.

De nieuwsbrief van Scheepspost is gratis, maar als het je bevalt wordt een vrijwillige bijdrage van € 15,- per jaar gewaardeerd. Deze kan je overmaken naar ‘Maritiem Dus’, IBAN NL 96 TRIO 0198 1437 02