Nieuwe datum tewaterlating en doop van de trekschuit Zorg en Vlijt

Nadat door de Corona maatregelen de oorspronkelijk geplande tewaterlating op 10 april jl. van de Maassluise trekschuit niet door kon gaan, is nu een nieuwe datum vastgesteld. De feestelijke doop en tewaterlating met bijbehorende grootse festiviteiten zullen plaatsvinden op Monumentendag 11 september 2021. De trekschuit zal door de Monstersche Sluis naar de vlieten geschut worden om af te meren aan de vaste ligplaats nabij de Markt.

De trekschuit gaat binnenkort voor technische proefvaarten te water en zal dan buiten de thuishaven van Maassluis verblijven. Er is inmiddels een pool van schippers, bemanning, menners en paarden, waarmee gedurende de zomer op de vaarten in Midden-Delfland geoefend gaat worden.

Het schip is bouwkundig klaar, de laatste hand wordt gelegd aan de afwerking en montage van de diverse onderdelen mede met gebruik van het schitterende hand gesmede hang- en sluitwerk en scheepsbeslag.