Nieuw vlak voor Zeeuwse klipper Avontuur

De Zeeuwse museale tweemastklipper Avontuur was toe aan groot onderhoud. Héél groot onderhoud zelfs. Voor de refit koos de Stichting Zeeuwse klipper Avontuur voor een werf in Harlingen. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo’n voor de hand liggende keuze. Stichtingsvoorzitter Peter Bilterijst legt het uit.

De stichting beheert Zeeuws maritiem erfgoed in de vorm van de Avontuur, een typisch Zeeuwse klipper. In 1983 redden Guus van Hecke en Rien van Boven het schip van de slopershamer, om de betekenis en de geschiedenis van de zeilende binnenvaart niet verloren te laten gaan. ‘12.000 gulden betaalden zij ervoor. De stichting is voor de restauratie bij heel veel oude schippers te rade gegaan’, zegt Peter Bilterijst.

Restauratie
Sinds de restauratie in authentieke staat vaart het schip naar maritieme evenementen en in charter met belangstellenden en passagiers. ‘Het actieve varen draagt bij aan de instandhouding van het maritieme erfgoed. In de chartervaart blijft de Avontuur een vreemde eend in de bijt. We varen niet in de eerste plaats om geld te verdienen, maar om een varend monument in stand te houden. De kosten kunnen we ieder jaar wel bij elkaar varen.’

Lees het pagina grote artikel van Gijs van Hesteren in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees

Foto: Gijs van Hesteren

RVEN
EOC