Nieuw evenement voor Varend Erfgoed: Suydersail

Volgend jaar krijgt de kust van Lelystad met als centrum Batavia Haven, een nieuw nautisch evenement: Suydersail 2019. De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) en Bataviahaven ondertekenden op 15 juni de intentieverklaring om dit evenement samen te organiseren.

Het is de bedoeling dat “de grootste collectie varend erfgoed ter wereld” jaarlijks Bataviahaven in de 3de week van juni, aandoet. De ondertekening vond plaats tijdens de manifestatie 100 jaar Zuiderzeewet in Lelystad, aan boord van “de Veerman van Kampen”. Medeondertekenaars zijn: Batavia land, Batavia Stad Fashion Outlet, Bedrijfskring Lelystad, City Marketing Lelystad en de Gemeente Lelystad. Zij verklaren het initiatief met enthousiasme en van harte te ondersteunen. Zij spreken tevens hun wil uit tot goede en hechte samenwerking met elkaar bij het realiseren van het nieuwe nautische evenement.

De FVEN hecht grote waarde aan het “etaleren” van haar historische schepen teneinde beter bekend te worden bij het grote publiek, landelijke en lokale beleidsmakers. Dit is van groot belang omdat het behouden van dit uniek historisch mobiel erfgoed in Nederland alleen mogelijk is als de eigenaren ook de steun ondervinden in de (Europese) regelgeving, restauratiesubsidies en lokale faciliteiten (bijv. ligplaatsen). Veel historische schepen verdwijnen naar het buitenland of raken buiten gebruik en de FVEN wil deze negatieve trend doorbreken. Een groot evenement als SuyderSail zal daar zeker een bijdrage aan leveren!

Openingsfoto: directeur van Bataviahaven Joop van Diest en FVEN voorzitter Rolf van der Mark feliciteren elkaar met de intentieverklaring, foto: Wouter van Dusseldorp