Nationale Sluizendag in Middelburg op 30 september

De 14e Nationale Sluizendag vindt plaats op vrijdag 30 september 2022 in Middelburg met Waterschap Scheldestromen als gastheer. Wanneer je geïnteresseerd bent in dit maritieme erfgoed ben je van harte welkom! De kennisdag met middagexcursie duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. De kosten voor deelname aan de Nationale Sluizendag zijn EUR 35,00.

Stichting Historische Sluizen en Stuwen
De Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) zet zich in voor de instandhouding van monumentale sluizen en stuwen. Zij zijn het behouden waard, maar in de praktijk blijkt dat kennis over deze monumenten onvoldoende is om waardevolle objecten te herkennen, te restaureren en weer een (nieuwe) functie te geven. Om deze reden is in 2006 de HSSN opgericht. De HSSN bundelt bestaande kennis, spoort nieuwe informatie op en zet zich in voor verspreiding daarvan. En dat gaat niet alleen over de objecten, maar ook over restauratietechnieken, functiewijzigingen en beheer vraagstukken.

De HSSN is aanspreekpunt voor overheden, stichtingen, particulieren en eigenaren die meer willen weten over historische sluizen en/of advies nodig hebben. De stichting wordt gesteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de TU Delft en de Stichting Toegepast Waterbeheer (STOWA) en werkt samen met de Nederlandse Gemalenstichting en de Nederlandse Bruggenstichting.
istorische objecten.

Inventarisatie
De belangstelling voor het in stand houden van historische sluizen en stuwen in Nederland is niet nieuw. Al sinds 1989 werd in opdracht van de RDMZ binnen de Groep Geschiedenis van de Bouwtechniek van de TU Delft (Faculteit Bouwkunde) onderzoek verricht naar de geschiedenis van sluizen en stuwen. Gedurende en na dit onderzoek is veel documentatiemateriaal verzameld over sluizen en stuwen. De onderzoeksresultaten zijn onder meer vastgelegd in de publicatie Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940 (G.J. Arends, 1994).

Dit onderzoek en de vele publicaties daarover riepen vragen op over de cultuurhistorische waardering en de instandhouding van historische sluizen en stuwen. Daarom werd in samenwerking met de RDMZ, enkele directies van Rijkswaterstaat en STOWA een vervolgonderzoek aan de TU Delft gestart. Centraal hierin stonden het ontwikkelen van selectiecriteria voor de waardering evenals aandacht voor restauratieopvattingen, restauratietechnieken en veiligheid van historische sluizen en stuwen. Als resultaat van dit onderzoek verscheen in 2004 het boek Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding (G.J. Arends).

Voor meer info en aanmelden kijk je hier

Afbeelding: Sluis- en stuwcomplex in de Maas bij Borgharen. foto: HSSN