Scheepspost

Lees al het nieuws voor en over het Varend Erfgoed

Scheepspost

Museum Liverpool overweegt De Wadden te slopen

Het National Museum Liverpool kondigde onlangs het voornemen aan om het geregistreerde historische schip De Wadden te slopen, tenzij er vóór de deadline van maandag 6 februari 2023 om 12.00 uur een haalbare alternatieve oplossing wordt aangedragen.

De Wadden vroeger

De Wadden is een driemaster hulpschoener met stalen romp, gebouwd in Nederland in 1917 door Gebr Van Diepen uit Waterhuizan voor de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij. Na 5 jaar ging het schip onder Ierse vlag varen, en later in Engeland. De 40-jarige werkgeschiedenis van De Wadden tussen Liverpool en Arklow en zijn sterke banden met Arklow in termen van kooplieden en bemanningen is van belang voor de maritieme geschiedenis van Ierland en is een goed voorbeeld van de handelsbetrekkingen tussen het VK en Ierland, en het belang van deze handel naar Liverpool.

Redenen voor deconstructie
De toestand van de Wadden is slecht. Hoewel er geen onmiddellijk risico op instorting bestaat, heeft het schip aanzienlijke kapitaalinvesteringen nodig om zelfs maar beperkte stabilisatie-werkzaamheden uit te voeren. De Wadden zou op lange termijn meer middelen nodig hebben die NML niet bezit en waarschijnlijk ook in de toekomst niet zal bezitten. Behoudsmiddelen kunnen beter worden gericht op andere NML-schepen – met name het grootste object in de collectie, loodskotter Edmund Gardner en sleepboot Brocklebank. Zonder investering van middelen zal de toestand van De Wadden in de loop van de tijd alleen maar verslechteren.

Mogelijk toekomstig gebruik van De Wadden
De Wadden heeft het potentieel om te worden gebruikt in een of andere vorm van attractie als een nieuwe eigenaar in staat is om de benodigde middelen op de markt te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het in vaarconditie brengen van het schip als erfgoed- of commercieel zeeschip, of een zeilend vrachtschip. Als alternatief zou De Wadden kunnen fungeren als een statische attractie, waarbij het ruim wordt gebruikt voor een verscheidenheid aan publieksgerichte activiteiten.

Geschiedenis
De Wadden is in 1917 gebouwd door Gebr. Van Diepen van Waterhuizen. Het is een stalen dubbelschroefs driemastschoener, bijna 36 meter lang en één van de grootste schepen die de Blackwater River zijn opgevaren. Ze begon haar leven met het vervoeren van vracht voor zowel de Duitsers als de geallieerden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voortbouwend op hun neutrale positie maakten de Nederlandse rederijen enorme winsten doordat kolen en olie schaars waren. In maart 1918 voer ze tussen Rotterdam en Bergen. Veel Nederlandse schepen gingen verloren door torpederen, mijnen, schiet- en bombardementen, maar ook door inbeslagname door zowel geallieerde als Duitse troepen. De Wadden is een zeldzame overlevende van deze schepen. Samen met anderen van haar soort speelde ze ook een rol in de Tweede Wereldoorlog door essentiële voorraden naar Ierland te vervoeren.

In 1922 werd ze verkocht aan Richard Hall of Arklow en in deze fase van haar leven symboliseerde ze de lange geschiedenis van de handel tussen Liverpool en Ierland. Ze heeft ook een grote betekenis in de maritieme geschiedenis van Ierland, als een van de drie overgebleven Ierse Zeeschoeners en de enige stalen hulpschoener. Van 1922 tot 1961 vervoerde DE WADDEN bulkladingen zoals graan, pit-props, kaolien, minerale ertsen en vooral steenkool van de rivier de Mersey naar verschillende Ierse havens.

Lees het gehele artikel op de bron: National Historic Ships