Museum Kaap Skil komt met tentoonstelling: Archeologie onder water

Een tentoonstelling vol schatten van de zeebodem, afkomstig uit eeuwenoude scheepswrakken. Handelswaar, persoonlijke bezittingen, oorlogstuig en scheepsonderdelen. Gevonden door Texelse duikers op de bodem van de Waddenzee. De oude ankerplaats voor de kust van Skil geeft soms zijn schatten prijs.

De Reede van Texel was in de zeventiende en achttiende eeuw de belangrijkste ankerplaats voor de scheepvaart. Handels- en oorlogsschepen lagen hier, voor de kust van Texel, te wachten op gunstige wind om uit te varen. Het was er relatief beschut, maar bij hevige storm kon het er toch behoorlijk spoken. In de loop van de jaren hebben honderden schepen schipbreuk geleden op de Reede. De gezonken schepen raakten al snel bedolven onder het zand. Zo bleven ze eeuwenlang bewaard, tot veranderende zeestromen het zand wegspoelen. Duikers onderzoeken de vrijgespoelde wrakken. Bekijk hun vondsten in de tentoonstelling Archeologie onder water.