Motorschip Bregetta, varend door de tijd 1914 – 2019

Op zaterdag 7 maart verscheen het boek: ‘Motorschip Bregetta, varend door de tijd 1914-2019’. Het boek is in kleine oplage en in eigen beheer uitgegeven door Bea Pijn-Blom, de eigenaar van het schip. Het boek is vanaf 7 maart verkrijgbaar in bij de LVBHB. In het boek wordt de geschiedenis van het binnenvaartschip verteld, geplaatst in een veranderende wereld.

Afgelopen weekend lag de Bregetta ter bezichtiging bij het Scheepvaatmuseum in Amsterdam. In het kader van de boekenweek was het een voorbeeeld van ‘recht door zee vrachtschip’ tot woonschip voor ‘rebellen en dwarsdenkers’.

De Bregetta is in 1914 op de Zaanse Czaar Peterwerf gebouwd als een van de eerste moderne binnenvaartschepen. Philippus Wester koopt het schip in 1918. Als relatieschipper vervoert hij voor de firma Wessanen jarenlang voedingsmiddelen tussen boerenbedrijven en fabrieken. De afmetingen, de lage opbouw en de eigen laadmast maken het schip zeer geschikt om ook kleine afnemers te bedienen.

Tijdens de oorlogsjaren blijkt het schip onmisbaar voor de voedselvoorziening in de steden en wordt zelfs uitgerust met
een kolengestookte gasgenerator. In de naoorlogse periode treedt schaalvergroting op en verdwijnt de relatievaart. De firma Wessanen koopt het schip en de schipper komt in vaste dienst.

Na een modernisering in 1958 vaart zoon Juko Wester nog tot 1977 met het schip, waarna het uit de vaart wordt genomen. Juco Wester, de kleinzoon van Philippus, koopt de Bregetta van Wessanen en verbouwt het tot woonschip. De lange historie is herkenbaar in het aangepaste klink- en laswerk; de Rennes-dieselmotor is een van de laatste die nog
in bedrijf is.

Als de familie Pijn het schip koopt begint een zoektocht naar een ligplaats. Die wordt in 2000 gevonden in de Almeerse haven voor authentieke schepen aan het Escherpad.

Kijk hier voor meer info over het boek over de Bregetta

EOC
RVEN