Nieuws

Motor ship Bregetta – Sailing through time 1914-2024

Het (in onze kringen) zeer populaire boek Motorschip Bregetta is nu in het Engels verschenen. Op 30 juni werd het ’te water gelaten’ in Museum ’t Kromhout. Met als inleider niemand minder dan Midas Dekkers.

Bea Pijn-Blom heeft in 2019 samen met Amy Pluim Mentz het boek over de geschiedenis van haar schip ‘Bregetta’ geschreven en uitgegeven: ‘Motorschip Bregetta – Varend door de tijd 1914-2019’. Het boek beschrijft het schip en haar motoren, hoe het schip is ingezet voor vrachtvervoer, het leven van de schippersfamilie aan boord en later het leven in het tot woonboot omgebouwde schip.

Er blijkt in Engeland belangstelling te bestaan voor deze gedocumenteerde kroniek. In dat land varen veel oude Nederlandse schepen onder Engelse eigenaren. Zij zijn verenigd in ‘The Barge Association’ en het boek van Bea voorziet in een behoefte aan achtergrondkennis over die schepen. Maar de Engelsen kunnen het boek niet lezen en uiteindelijk besluit Bea het boek naar het Engels te vertalen. Zij maakt van de gelegenheid gebruik met de vertaling de geschiedschrijving uit te breiden tot en met honderdtien jaar na de tewaterlating van de Bregetta.

In het sfeervolle Museum ‘t Kromhout in Amsterdam presenteerde Bea op zondag 30 juni 2024 de Engelse versie van haar boek: ‘Motor ship Bregetta – Sailing through time 1914-2024’.

Tussen de nog werkende motoren en in de geur van motorolie en diesel werd Bea met haar familie en 30 tot 40 gasten, waaronder vele oude vrienden, welkom geheten door Maurice de Gruyter, de voorzitter van de Vereniging Museum ’t Kromhout.

Hij introduceerde Midas Dekkers als inleider. Midas blijkt lang voordat hij bioloog en schrijver werd, gevallen te zijn voor schepen. Zijn eerste liefde was van staal, zoals hij het uitlegt. Hij heeft een zwak voor oude scheepsmotoren en hij is zelf eigenaar geweest van een Amsterdamse havensleepboot. Op zijn karakteristieke wijze beschrijft hij wat de geluiden van oude scheepsmotoren en de geur van een poetsdoek bij hem teweegbrengen.

Zo wordt de brug gelegd naar de Van Rennes motor van de Bregetta. Als Bea het woord neemt, legt zij uit wat haar gedreven heeft het boek te schrijven en later het te vertalen. Zij vertelt van de samenwerking met Amy, met de vertaalster Henrike Bos en met Andy Soper, een Engelse eigenaar van een Nederlands schip en secretaris van de DBA, als ‘native proof reader’. Bea biedt het eerste exemplaar aan aan Hans Kok, bestuurslid van de Federatie Varend Erfgoed Nederland en van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Hans herkent, als zoon van een boekhandelaar, de prestatie van Bea om de twee boeken uit te geven en benadrukt het belang van die boeken voor het vastleggen van de historie van de oude Nederlandse schepen.

Na de presentatie van het boek volgde een demonstratie van de motor van de Bregetta. Bea is voor de gelegenheid met haar schip naar het Kromhout museum gereisd en het schip is aangemeerd aan de steiger van het museum. Het gezelschap verzamelt zich op het achterdek rondom het geopende motorluik van de Bregetta. Daniël, de zoon van Bea, vertelt hoe de motor werkt en demonstreert de startprocedure. De stationair lopende motor van 1957 krijg veel aandacht van onder andere Midas Dekkers en Maurice de Gruyter. Er worden vele vragen gesteld aan Daniël en ervaringen uitgewisseld tussen de aanwezigen.

Aan het einde van de middag breekt het gezelschap op na een gezellige en interessante middag. Bea en de Bregetta gaan naar Middelburg, om mee te doen aan de ErfgoedTour van de LVBHB, die start op 6 juli.

Wilt u meer weten over de boeken van Bea en/of wilt u een boek bestellen, neem dan contact op via bregetta100@gmail.com.

De Nederlandse editie van het boek is verkrijgbaar via de webwinkel van de LVBHB, klik hier.