Modernisering Nationaal Register Mobiel Erfgoed van start

NIEUW-VENNEP – De Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), de koepelorganisatie van en voor al het mobiel erfgoed in Nederland, begint in 2021 met een grote professionaliseringsslag. De bestaande database met mobiel erfgoed wordt gemoderniseerd naar versie 2.0 zodat zowel particulieren, als overheden en tal van organisaties makkelijk gebruik kunnen maken van dat register.

Het bestaande register werd opgezet rond de eeuwwisseling en is inmiddels gedateerd. Een goed werkend register is van groot belang: zo raadplegen nationale (cultuur)fondsen het register voordat subsidies verleend worden, geeft het register het Ministerie van OCW inzicht in welke historische voertuigen in musea aanwezig zijn en welke varen, vliegen en rijden op de weg of op rails.

De noodzaak voor de modernisering van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) én voor een professionaliseringsslag lagen al jaren voor de hand; het is (bijna) geen doen voor vrijwilligers om een goed functionerend register te vullen én up-to-date te houden. De verwachting is dat maar liefst rond de 400.000 objecten geregistreerd zullen worden. Dankzij ondersteuning van verschillende partijen uit de mobiel-erfgoedwereld, het Nederlands Transport Museum én een bijdrage van het Mondriaan Fonds, kan nu worden gestart.

Het nieuwe register kan in de toekomst gebruikt worden door overheidsorganisaties om bijvoorbeeld historisch waardevolle wegvoertuigen toe te laten in milieuzones of om vliegtuigen vanwege hun cultuurhistorische waarde speciale ontheffingen te verlenen. Voor eigenaren van historische schepen kan het voordelen opleveren als het gaat om ligplaatsen of voor historisch waardevolle railvoertuigen als men van het nationale spoorwegnetwerk gebruik wil maken. Bovendien zal het de fondsen een nóg beter inzicht geven in de culturele waarde voor de ‘Collectie Nederland’.

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft het afgelopen jaar het register voor historische schepen reeds gemoderniseerd. De gegevens van de verschillende behoudsorganisaties staan nu in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN 2.0), wat je hier kan inzien.

Het is de verwachting dat het gemoderniseerde register voor al het mobiel erfgoed over anderhalf tot twee jaar operationeel zal zijn. Het RVEN 2.0 zal dan gekoppeld worden aan dit register. Tot het moment dat het nieuwe register kan worden gevuld kunnen objecteigenaren terecht in het bestaande register NRME.

Afbeelding: de stoomsleepboot Furie