Minister wil vuilwaterafsluiters gaan verzegelen met een chip

Booteigenaren die een vuilwatertank aan boord hebben dienen er serieus rekening mee te houden dat vanaf volgend jaar de zogenaamde afsluiters verzegeld moeten zijn. Dat meldt Watersport TV. Overigens is dit geheel in tegenspraak met een artikel dat Watersport TV 2 weken eerder plaatste op 15 januari 2021. Hierin werd gesteld dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, en daarmee ook de invoering van de verzegeling van de afsluiters van vuilwatertanks.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lijkt alles op alles te zetten om te zorgen dat volgend seizoen (2022) de afsluiters van vuilwatertanks van pleziervaartuigen worden verzegeld. Verzegeling moet voorkomen dat de inhoud van de tanks illegaal in het oppervlaktewater wordt geloosd. Bedoeling is dat bootbezitters via Digid de zegel kopen, die is voorzien van een afleesbare chip.

Infrastructuur
Het doel van het verzegelen is dat booteigenaren de vuilwatertanks alleen nog kunnen leegpompen bij de vuilwaterstations. Het ministerie gaat gemakshalve aan de realiteit voorbij dat er onvoldoende werkende stations zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat een geschikte infrastructuur ontbreekt.

Een speciale klankgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse watersportorganisaties, waaronder het Watersportverbond, de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC), de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers en het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM), maakt zich niet alleen zorgen over de uitvoerbaarheid van het besluit. Het voorziet dat het de pleziervaart op hoge kosten jaagt.

De klankgroep ‘Toiletwaterlozing pleziervaart’ is bedoeld om het ministerie te voorzien van informatie en adviezen gebaseerd op ervaringen uit de pleziervaart, met als doel dat er een uitvoerbaar besluit komt met een zo’n breed mogelijk draagvlak. Hiervoor zijn diverse suggesties gedaan, maar die zijn vooralsnog allemaal genegeerd.

In maart staat een volgende bijeenkomst tussen de klankgroep en het ministerie gepland.

Uitzonderingen
Het lozingsverbod geldt niet voor pleziervaartuigen langer
dan 24 meter. En ook niet voor schepen welke zijn gebouwd vóór 1950. Het lozingsverbod geldt eveneens niet voor de beroepsmatige binnenvaart, chartervaart, bruine vloot, rondvaart en partyboten tot 50 passagiers.

Lees het gehele artikel op de bron: Watersport TV