MEC begint ‘Pilot Duurzame Schepen’

Het Mobiel Erfgoed Centrum begeleidt een nieuw project: ‘Pilot Duurzame Schepen’, waarvoor een Werkgroep Duurzame Schepen is opgericht. Dit project is een vervolg op de ‘Expertmeeting verduurzaming Varend Erfgoed’, die het Mobiel Erfgoed Centrum organiseerde op 19 mei 2018. De Stichting Erfgoedhavens Rotterdam, waar zo’n 150 historische schepen liggen, heeft dit project aangevraagd.

Wens om uit te zoeken wat mogelijk is
De reacties van het publiek tijdens de expertmeeting waren positief. Ook bij de startbijeenkomst van dit project op de Scheepshelling Koningspoort op 23 januari 2019, waren er veel enthousiaste reacties. Het doel van de werkgroep is om de mogelijkheden, interesse en het draagvlak voor het verduurzamen van Varend Erfgoed te vergroten.

​Zes stappen om het doel te halen
Het project bevat zes stappen: verkenning van de belangstelling, opzetten werkgroep ‘Duurzame Schepen’, contact leggen met leveranciers, onderzoeken van financieringsmogelijkheden, de effecten monitoren en het publiceren van de resultaten, om de opgedane ervaringen zo breed mogelijk te delen.

voor meer info kijk je hier.

Donkere zonnepanelen op de luikenkap van de Verandering. (Foto Hajo Olij van de Fotoboot)

EOC
RVEN