Loterij schenkt vier ton aan educatieve werkplaats Maritiem Museum

De BankGiro Loterij verraste het Maritiem Museum Rotterdam op maandag 4 februari al met een donatie van 400.000 euro. Leontine Borsato, ambassadeur van de BankGiro Loterij, overhandigde de cheque aan algemeen directeur Bert Boer. Het bedrag is bestemd voor de inrichting van een techniekwerkplaats in het nog te bouwen paviljoen in de museumhaven. Vanaf najaar 2020 zal het Maritiem Museum daar de deuren openen voor een educatieve presentatie die maritieme ambachten op een voetstuk zal plaatsen voor een groeiend aantal bezoekers en scholieren.

Nieuw paviljoen met techniekwerkplaatsen
De donatie van de BankGiro Loterij is de kroon op een jarenlange inzet van het Maritiem Museum om de museumhaven en het omliggende Maritiem District te ontwikkelen als hoogwaardig museale verblijfsplek. In het nieuwe paviljoen komt een Haveninformatiepunt van het Havenbedrijf, twee horecagelegenheden en werkplaatsen van het Maritiem Museum. Daar zal door vaklui, veelal vrijwilligers van het museum die een carrière in de Rotterdamse haven achter de rug hebben, op ambachtelijke wijze gewerkt worden aan het onderhoud en de restauratie van de museumschepen.

Tijdens demonstraties, educatieve programma’s en workshops kunnen bezoekers zelf met deze technieken aan de slag. Vervolgens ontdekken zij in het Haveninformatiepunt alles over de moderne haven die veertig kilometer buiten de binnenstad ligt. Hier zien ze in een oogopslag hoe groot de haven eigenlijk is, wat de impact ervan is op de stad, de immense rol van moderne techniek en vooral: wat je er allemaal kunt beleven. Het Maritiem Museum brengt zo de oude en de nieuwe haven samen, precies op die plek waar de Rotterdamse haven ooit begon, en dat is uniek in Rotterdam en Nederland.

EOC
RVEN