Korting havengeld ook mogelijk voor historische schepen die niet in het RVEN staan

De FVEN heeft in verschillende havens korting bedongen voor historische schepen die zijn ingeschreven in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN). Toch kunnen eigenaren van schepen die niet in het RVEN staan deze korting krijgen. Daarvoor is wel een onderbouwd rapport van een deskundige nodig waarin wordt aangetoond dat het schip voldoet aan de kwalificatie ‘historisch’.

Dit is de uitspraak van het Hof in Den Haag. Sleepdienst Groenen is eigenaar van een aantal dekschuiten, beunbakken en sleepboten waarvoor zij havengeld verschuldigd is in de gemeente Leiden. Groenen wenst in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief havengeld, maar dit geldt alleen voor historische vaartuigen die aantoonbaar ingeschreven zijn bij het Nationaal Register Varende Monumenten. Met die laatste voorwaarde is Groenen het niet eens, maar zij haalt bakzeil bij Rechtbank Den Haag. Die rechtbank acht het niet onredelijk of willekeurig dat Groenen een procedure moet doorlopen om vast te kunnen stellen dat het vaartuig als historisch kan worden aangemerkt.

Het Hof Den Haag oordeelt dat Groenen voor zijn historische schepen die niet zijn ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten toch in aanmerking komt voor het lagere tarief havengeld. Op de zitting heeft de heffingsambtenaar aangegeven dat het lage tarief ook van toepassing is indien met een onderbouwd deskundigenrapport wordt aangetoond dat het schip voldoet aan de criteria voor de kwalificatie historisch.

Het Hof oordeelt dat Groenen met het deskundigenrapport voldoende heeft aangetoond dat de 16 dekschuiten allemaal voldoen aan de voorwaarden om in Leiden als historisch schip gezien te worden en daarmee in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief. Het bedrijf moet wel zelf de kosten betalen voor het opmaken van het deskundigenrapport. 

Lees het gehele artikel op de bron: taxlive

Kijk hier voor een overzicht van de havens met korting voor RVEN schepen

Of zie hier voor een uitspraak van de Rechtbank Den Haag in mei 2019