Kampen start onderzoek naar haalbaarheid Hanze Beleefmuseum

Kampen wil vaart maken met het onderzoek naar de mogelijke komst van een Hanze Beleefmuseum in Kampen. Het gaat om een museum waar ook een geschikte expositieruimte voor de IJsselkogge komt, het middeleeuwse scheepswrak dat in 2016 uit de IJssel bij Kampen boven water is gehaald.
De Kranendonk Experience Company uit Amsterdam start deze maand in opdracht van de gemeente met het opstellen van een businessplan voor deze zogenoemde Hanze Experience.

De gemeente wil op korte termijn weten of een beleefmuseum rondom de rijke historie van de Hanzesteden, op termijn in Kampen haalbaar is. Eind oktober moet de gemeenteraad hierover een beslissing nemen. De gemeente wil ook graag dat het Hanze Beleefmuseum, als iconische drager van het Hanzeverhaal, onderdak geeft aan de historische IJsselkogge die in 2016 nagenoeg in tact uit de IJssel is gehaald.

Impuls toerisme
Het scheepswrak wordt momenteel gedroogd en geconserveerd op een werf in Batavialand in Lelystad en is een van de belangrijkste nationale maritieme bodemvondsten van de afgelopen eeuw.

Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeente Kampen om het historische handelsschip straks in de eigen stad te exposeren. Het liefst dus als een belangrijke publiekstrekker en onderdeel van een mogelijk toekomstig Hanze Beleefmuseum, dat inzoomt op de rijke geschiedenis van de Hanzesteden. Een geschiedenis die de stad Kampen gemaakt heeft tot de stad langs de monding van de IJssel die het anno 2021 is.

De ambities van Kampen staan onder meer verwoord in de visie ‘Perspectief Hanzesteden 2020-2025’, die door en voor internationale Hanzesteden is geschreven en die inspeelt op de veranderende rol van het toerisme. In die visie staat onder meer te lezen dat er in het Oost-Nederland meer ‘reasons to travel’ nodig zijn om bezoekers naar dit deel van het land te trekken. En ook om die bezoekers daar langer te laten verblijven.

Lees het gehele artikel op de bron: RTVOost