Jan Sepp krijgt de Henk Bos-wisselprijs 2020

Jaarlijks wordt door de LVBHB de Henk Bos Wisselprijs uitgereikt om haar waardering uit te drukken naar leden die zich ingespannen hebben om een scheeps-onderwerp uit te diepen. In 2020 gaat deze prijs naar Jan Sepp.

Er zijn maar weinig mensen in binnenvaartland die een afstudeergraad hebben behaald op de historie van de Nederlandse binnenvaart en vervolgens – ook op digitale wijze – het oog beroepsmatig gericht hebben op het behoud van de schepen en bijbehorende ambachten van de historische vloot.

Jan Sepp is al langere tijd lid van de LVBHB, heeft het verschijnsel binnenvaart diepgaand bestudeerd en heeft een veelheid aan artikelen ruimhartig gepubliceerd.

In nummer 7 van de Spiegel der Zeilvaart (1982) treffen we het eerste deel aan van de overgang van de 5-delige serie ‘van zeilvaart naar motorvaart’. Daarin wordt beschreven hoe technische en economische ontwikkelingen impact hadden op de aard van de vloot en de reactie van de overheden daarop met ontwikkelingen van infrastructuur en belastingen. Gevolgd door een stuk over vlagvoering op schepen, beschrijven en meten van schepen, de takken van beurtvaart en wilde vaart alsmede het verschil tussen regionale vaart, Rijnvaart en nationale vaart. Een bijzondere beschrijving bevat de kustvaart in Oost-Afrika met het gebruik en bevaren van de Dhow zeilschepen. We maken voor het eerst met hem kennis in de Bokkepoot 200, waarin men eerst over hem schrijft, maar waar Jan Sepp later ook zelf artikelen publiceert.

Na de eeuwwisseling is de LVBHB toe aan een verbetering van het functioneren van de vereniging en een voorzichtig begin van automatisering. Na een gesprek met de toenmalige voorzitter denkt Jan Sepp dat hij niet capabel is om de ledenadministratie te automatiseren, maar neemt de uitdaging aan en ontwikkelt zelf een programma om dat te realiseren. Van het één komt het ander: samen met George Snijder verdiepen ze zich in het meten en registreren van schepen en er komt een LVBHB-website die door hem toegankelijk gemaakt wordt en deze ook jaren beheert.

Daarna volgt een moeizaam proces om te komen tot een beschrijven van onze schepen. Het uitgangspunt is dat de leden/eigenaren dit zelf gaan doen aan de hand van eenduidig programma, dat ze zelf invullen en altijd kunnen wijzigen naar de gegeven omstandigheden. De leden zijn derhalve de eigenaar van hun stuk van wat we het Bestand Historische Schepen noemen. Kortom: we kunnen allemaal als lid van de LVBHB zelf Diepgaand Onderzoek doen naar de omstandigheden van je Schip of Ambacht en daarover publiceren.

Jan Sepp deed dat met overgave en we hebben vernomen dat deze opgave wel vaak een dag in de week aan tijd vergde. ‘Je kunt me veel vertellen, maar ik wil het ook ervaren’, dacht hij. Zo werd het bureauwerk afgewisseld met het, samen met zijn echtgenote, bouwen van een eigen schip. Het werd de Canadese kano ‘Houtje’, waarover uiteraard – digitaal – werd gecommuniceerd en gepubliceerd.

De publicaties zijn allen terug te vinden op de website: www.S2ep2.nl. Zie ook de LVBHB-site onder de knop ‘nieuws’, waar ook al een aantal artikelen zijn geplaatst.

Bron: Bulletalie LVBHB

Foto: Jan Sepp; schipper van de Canadese kano ‘Houtje’.