BuitenlandNatuur & InfrastructuurVeiligheid

Is er toekomst voor de papieren kaart?

In de wereld van de professionele scheepvaart is een serieuze discussie ontstaan over het feit dat het United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) zonder enige vorm van overleg kenbaar maakte tot uitfasering over te zullen gaan van papieren kaarten. Dat zou medio 2026 haar beslag moeten krijgen.

De bekende BA-kaarten zouden daarmee uit de roulatie verdwijnen ten faveure van gebruik van elektronische kaarten als enig alternatief. Aangezien de voorschriften vergen dat alleen op deze wijze gevaren mag worden als schepen zijn uitgerust met dubbele ECDIS-systemen die ook ieder afzonderlijk gevoed moeten worden, komt een aanzienlijk deel van het zeegaande contingent hiermee in de problemen. De enorme vloot van kleine koopvaardijschepen onder 3000 ton, service en aanbrengschepen, sleepboten, tenders en vele andere vaartuigen die momenteel veelal met een elektronische kaart varen in combinatie met de papieren kaart, worden dus gedwongen tot extra investeringen. Nog afgezien van het feit of zulks haalbaar kan worden geacht. Denk bijvoorbeeld aan de enorme vloot van vissersscheepjes in de Aziatische regionen. Er is veel geruis en speculatie in de professionele wereld en scheepsontwerpers, bouwers, investeerders en de bankwereld vragen zich af hoe de scenario’s er op zo korte termijn (begin 2026) uit zullen zien.

Uit voorlopige reacties van -bijvoorbeeld- onze Hydrografische Dienst blijkt dat men voorlopig opteert om de uit handen gegeven Nederlandse papieren zeekaarten, die in co – productie door de UKHO worden geproduceerd, weer in eigen beheer terug te nemen. Ook van de Noorse, Zweedse en Deense Marine komen gelijkwaardige geluiden. Daarmee ontstaat bij ons het beeld, dat het met het verdwijnen van de – in onze ogen onontbeerlijke- papieren kaarten nog wel mee gaat vallen. Voor ons zal het alleen vele malen bewerkelijker worden om voor hetzelfde bereik van heden met alle zelfstandige kaarten producerende partijen samen te werken. Er zijn dus nieuwe uitdagingen in het verschiet. De inkt van dit artikeltje was nog niet droog of de Engelsen kwamen met de mededeling dat de uitfasering van papier niet in 2026 maar in 2030 effectief zou moeten zijn. Zoals wel meer gebeurt lijkt ook hier weer een overhaast en weinig gefundeerd plan de Ankeiler te zijn voor een ferme discussie. We volgen die uiteraard met belangstelling en houden u op de hoogte.