Hulp voor eigenaar van gesloopte driemaster

De Stichting MS Sylvia stelt alles in het werk om schadevergoeding te krijgen voor eigenaar Adriaan Blanken van de inmiddels gesloopte driemaster Sylvia.

Er is een stichting opgericht die streeft naar schadevergoeding voor de gedupeerde Antilliaan Adriaan Blanken uit Leeuwarden. Blanken, die in opdracht van zijn zus Josseline een haringlogger opknapte en daar zeventien jaar aan werkte, verloor het schip na juridische acties van de toenmalige gemeente Menameradiel. Vanwege een schuld van € 10.000,- aan de gemeente werd het schip geveild. Ze ging voor € 500,- naar de sloperij.

De stichting bestaat uit bedrijven uit de scheepvaartwereld die het project van het begin af aan gesteund hebben, vertelt woordvoerder Anno van der Zee. Zelf is hij actief als toeleverancier in de scheepsbouw, ,,van werkschepen tot superjachten.” Daarnaast raakte hij bevriend met Blanken. Hij voer mee toen de Leeuwarder zijn eerste proefvaart wilde maken op de Waddenzee en brugwachters weigerden het 37 meter lange schip door te laten.

De stichting heeft een beëdigd taxateur gevraagd een schatting te doen van de waarde van de driemaster op het moment dat deze gesloopt werd bij scheepssloperij Hoeben in Kampen nadat de gemeente Menameradiel het vaartuig had geveild. Daarvoor was toestemming van de rechter. ,,De taxateur kon het schip natuurlijk niet meer bekijken, maar er is een goede inschatting te maken als je weet wat Blanken allemaal aan het casco gedaan heeft. Hij heeft masten gemaakt en zeilen en er is een lijst gemaakt met daarop alle dure gereedschap en apparatuur die er toen aan boord waren.”

De schatting komt uit tussen de 450.000 en 600.000 euro. Die schadeclaim heeft de stichting neergelegd bij de opvolger van de gemeente Menameradiel, de gemeente Waadhoeke, met de vraag om een gesprek. ,,Misschien kunnen we tot een schikking komen, maar de gemeente heeft via een advocatenbureau laten weten geen gesprek te willen.” De gemeente nuanceert dit in een reactie: ,,In beginsel staan wij open voor gesprekken met burgers, bedrijven en belanghebbenden. Maar in dit geval betreft het een claim over een juridische procedure, die voor ons een gelopen race is. Dan heeft een gesprek geen zin; het zou alleen valse verwachtingen kunnen wekken. Dat willen we niet.’’

Tot de sloop van het schip in 2014 lag de Sylvia de laatste jaren in het Van Harinxmakanaal bij Dronryp. Daarvoor lag het lange tijd in het Verbindingskanaal in Leeuwarden. De autoriteiten hebben Blanken altijd achtervolgd wegens illegale ligplekken, maar volgens Blanken is hij destijds door mensen van de provincie naar de plek in Dronryp verwezen. Hij zoekt nu uit wie dat geweest zijn.

Lees het gehele artikel op de bron: LC Plus

Of lees het via Blendle, (€ 0,29)