Archeologie, Musea en Behoud

Hoe het leven aan boord van een VOC-schip was kan je binnenkort ervaren in het muZEEum

VLISSINGEN – Als bezoekers van het Zeeuws maritiem muZEEum buitenstappen, moeten ze hebben ervaren hoe het leven aan boord van een VOC-schip was. ,,Ze moeten niet alleen hebben gezien hoe het schip eruitzag en wat er aan boord was, maar ook hoe de bemanning leefde”, betoogt museumdirecteur Onno Bakker. Het muZEEum kan die ambitie waarmaken, omdat ze onder meer beschikt over een grote collectie spullen uit twee vergane VOC-schepen: het Vliegend Hert (soms ook Vliegent Hart genoemd) en de Rooswijk. Met dat rijke bezit heeft het Vlissingse muZEEum een van de (inter)nationaal belangrijkste collecties onderwaterarcheologie, weet ook het provinciebestuur. Gedeputeerde Staten stellen daarom maximaal vijftig mille beschikbaar om de collectie (digitaal) toegankelijker te maken. Directeur Bakker waarschuwt dat de ambitieuze doelen niet in een achternamiddag worden gerealiseerd. ,,Het duurt nog wel twee jaar, tot eind 2023, voor die gegevensbank echt vorm heeft gekregen.”

Database Vliegend Hert
De verzameling opgedoken (gebruiks)voorwerpen, scheepsinventaris, meubels en munten zijn gedeeltelijk eigendom van het muZEEum, onder meer afkomstig uit schenkingen. Het muZEEum beheert daarnaast de gemeentelijke collectie van Vlissingen en spullen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De registratie van de gezamenlijke collectie bevat nogal wat hiaten en doublures. Om de scheiding tussen bomen en bos voor onderzoekers en bezoekers te maken, moet de hele verzameling onderwaterarcheologie worden beschreven, zodat duidelijk is wat het is, waar het voor werd gebruikt en waar en wanneer het werd gevonden.

Het muZEEum werkt niet alleen aan ontsluiting van de collectie – in de eigen zalen en digitaal – maar wil die ook koppelen aan relevante onderwaterarcheologieverzamelingen elders in den lande. Zo kan kennis en deskundigheid worden gedeeld met het Rijksmuseum en de RCE, maar ook met opleidingsinstituten en het Zeeuws expertisenetwerk Onderwaterarcheologie. Met het Rijksmuseum maakt het muZEEum al plannen om de hele collectie van het Vliegend Hert op te slaan in een gezamenlijke database.

Lees het gehele artikel op de bron: PZC