Archeologie, Musea en Behoud

Historische haven Hoogkerk stopt met de Gouwzee

Na onderzoek leek de exploitatie van het schip ‘De Gouwzee’ haalbaar. Er was echter onvoldoende draagvlak om de restauratie en exploitatie voldoende organisatorische invulling te geven.

De Gouwzee is een Oostzeetjalk, in 1901 door A. Prins te Zwartsluis gebouwd. Het lag lang in verwaarloosde toestand in de Noorderhaven van Groningen. Het plan was om er een een minimuseum van te maken. Lees hier ons artikel uit 2022 over dit plan.

In 2022 is Stichting Historische Haven Hoogkerk (HHH) een samenwerking aangegaan met Stichting Roemte. Met als doel om het schip de Gouwzee met ondersteuning van Roemte aan te kopen, te restaureren en vervolgens als museumschip te exploiteren in de historische haven van Hoogkerk. In opdracht van HHH is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de slagingskansen van het initiatief te onderzoeken.

Mede dankzij de vastberadenheid, het netwerk in Hoogkerk en nautische kennis van Stichting Historische Haven Hoogkerk werd geconcludeerd dat het plan haalbaar was. Wel waren er bedenkingen over de (financiële) risico’s gedurende de renovatie- en exploitatiefase. Voorwaarde was namelijk dat er voldoende bijdragen van fondsen kwamen voor de restauratie. Dit bleek lastiger te zijn dan verwacht. Daarnaast was het essentieel dat er voor de Gouwzee in de exploitatiefase een jaarrond programma kwam. Hiervoor was een flinke tijdsinvestering nodig die ofwel vanuit de Historische Haven Hoogkerk moest komen, dan wel van een extern aantrokken projectleider (met dito extra kosten).

De risicovooruitzichten voor de initiatienemers leken – zeker op de langere termijn – ongewis. Hierdoor bleek er voor alle betrokkenen onvoldoende draagvlak te zijn om het project doorgang te laten vinden. Roemte heeft nog gesprekken gevoerd met een mogelijk geïnteresseerde andere stichting die het project wilde overnemen, maar ook dat is helaas niet gelukt.

De Historische Haven Hoogkerk en Roemte hebben daarom in gezamenlijkheid besloten om te stoppen met het project. Desalniettemin kijken beide stichtingen positief terug op de afgelopen periode. Het schip de Gouwzee, dat nu in bezit is van de Historische Haven Hoogkerk, zal wordt verkocht.

Lees hier het oorspronkelijke bericht op Hoogkerk Online