Historicus: Bescherm jaagpaden langs de Vecht als monument

OUD-ZUILEN – De jaagpaden langs de Vecht moeten beschermd worden, door ze de status van gemeentelijk- of rijksmonument te geven. Die oproep doet Hans van Bemmel. Hij is amateurhistoricus in Maarssen en weet veel over de geschiedenis van deze paden.

Van Bemmel doet zijn uitspraken nadat er over twee van deze paden commotie is ontstaan. Zowel het jaagdpad in Oud-Zuilen als dat in Op Buuren wordt bedreigd. In deze twee dorpen van de gemeente Stichtse Vecht worden de paden druk bewandeld, en nu in coronatijd is het er extra druk. Het stuit de bewoners langs de Vecht tegen de borst, omdat ze in toenemende mate hun privacy geschonden zien.

Kinderarbeid
Een jaagpad is een smal pad langs de oever van een vaart of rivier. In het verleden was de trekschuit een belangrijke vorm van transport voor zowel goederen als personen. Met name tussen Amsterdam en Utrecht was er veel van dergelijk verkeer. Hans van Bemmel: “Die trekschuiten werden met een touw voortgetrokken. Dat touw zat hoog in de mast. Langs de oever liepen één of meer paarden, of de vrouw van de schipper. Zelfs kinderen werden ingezet om de schuit voort te trekken.”

Na de komst van de trein en andere vormen van transport verdween de trekschuit. Met name historici proberen de geschiedenis van de trekschuit te beschermen. Zo heeft de Historische Kring Maarssen langs de Vecht een aantal rolpalen terug geplaatst. Van Bemmel: “Die stonden bij bochten in de rivier. Ze moesten bij zo’n bocht voorkomen dat de schuit tegen de kant voer, of dat het touw over de weg zou lopen.”

Bloot eigendom
In de loop der eeuwen is er steeds meer gebouwd langs de Vecht, vooral woningen. Bewoners kregen wel de grond, maar op basis van zogenoemd ‘bloot eigendom’. Ze moesten accepteren dat er een smal pad bleef lopen tussen hun tuin en de oever van de Vecht. En zo ontstonden een aantal bijzondere wandelpaadjes langs de rivier, de jaagpaden.

In Oud-Zuilen en Op Buuren zijn nieuwe bewoners niet blij met dat blote eigendom. Zij proberen het wandelen te ontmoedigen. Zo draaiden ze het bord dat aangaf dat het een wandelpad is al eens om. En ook hingen ze A4-tjes op die opriepen het pad te vermijden in verband met corona. Ook wordt het pad opgebroken en worden er steeds meer obstakels opgeworpen, zoals plantenbakken, hekjes en schuttingen. Dat is weer tot verdriet van enkele andere bewoners uit de dorpen, zoals Rita Dekker: “Ik vind het vreselijk, want het is voor Oud-Zuilen wel van historische waarde”, zegt de inwoonster van het dorp. “En dat wordt toch een beetje vernacheld op deze manier.”

Lees het gehele artikel op de bron: RTVUtrecht