Het wrakke water: een vierdelige podcast serie over scheepsrampen op de Zuiderzee

In de serie Het Wrakke Water proberen podcastmaker Jon Hille en maritiem archeoloog Yftinus van Popta een aantal scheepsrampen te reconstrueren die hebben plaatsgevonden op de voormalige Zuiderzee.

De Zuiderzee werd in 1932 definitief afgesloten door de Afsluitdijk en veranderde in het IJsselmeer. Een deel daarvan werd ingepolderd en zo ontstonden Flevoland en de Noordoostpolder. Maar in de bódem van die polders liggen nog steeds de resten van de vele honderden scheepswrakken die ooit vergingen op de Zuiderzee. En dat zijn er zoveel dat men spreekt van het grootste scheepskerkhof ter wereld op het land.

In de podcast “Het wrakke water” gaan podcast-maker Jon Hille en maritiem archeoloog Yftinus van Popta alsnog op zoek naar de persoonlijke, vaak dramatische verhalen die schuilgaan achter deze wrakken. Aan de hand van archeologisch onderzoek en historisch)archiefmateriaal reconstrueren ze van verschillende scheepswrakken wat er destijds precies is gebeurd en wat de gevolgen van de verschillende rampen zijn geweest.

Wat zijn de oorzaken van scheepsrampen? Wat waren het voor mensen die over de gevaarlijke Zuiderzee voeren om te (over)leven? En zijn er nog nazaten die over de scheepsrampen kunnen vertellen?

Het wrakke water is een verhalende podcast over een relatief onbekend (maar niet minder belangrijk) onderdeel van de maritieme geschiedenis van Nederland: ‘gewone’ mensen die op de Zuiderzee het noodlot ontmoetten.

Archeologen zijn al jaren bezig met het opgraven van die wrakken. Ze staan daarbij steeds weer voor een pittige puzzel. Wat waren dat voor schepen? Wie bevoeren ze?…. en waardoor zonken ze?

zIn deze podcast wordt een reconstructie van enkele rampen gemaakt. De eerste drie zijn al te beluisteren, de vierde komt vrijdag 20 mei uit.

Kijk hier voor meer info en de podcast te beluisteren

Of luister hier naar de trailer van deze podcastserie