Groot onderhoud voor stoomsleepboot Maarten

Dit verhaal begint naar aanleiding van de terugreis vanaf de Visserijdagen in Harlingen in september 2018, naar Leeuwarden. Tijdens deze mooie zonnige vaartocht van een paar uurtjes varen en ik het roer even uit handen had gegeven, viel mij tijdens een rondje lopen over het schip op, dat er toch best veel roest hier en daar zijn inwerking had gedaan op klinkverbindingen over het gehele bovenwaterschip.

Bij alle bolders en bolderkasten op voordek, midscheeps en achterdek was duidelijk zichtbaar dat dit zo geen jaren meer kon blijven zitten. Ook de achterkant van de stuurhut was duidelijk aangetast door de tand des tijds evenals de mastkoker aan de voorkant van de kombuis. Onderweg mijn bevindingen kenbaar gemaakt aan de groep vrijwilligers aan boord en hier mijn zorgen over uitgesproken. Ook zij zagen dit probleem wel, maar hoe gaan we hieraan werken?

Ondertussen terug in Leeuwarden zijn we met nog maar zeer weinig gasolie in de bunkers eerst van start gegaan om de brandstoftanks te reinigen. Doordat er zo weinig gasolie aan boord aanwezig was, hadden we nu ook de mogelijkheid om tanken over te pompen en zo de lege tanks te reinigen en te inspecteren. Dit was sinds de inbouw van de tanken in 1991 nog niet eerder gedaan. Tot onze grote verbazing zagen de tanken er nog uit alsof ze er gisteren net in geplaatst waren. Een slijmerige laag op de wanden kon er zonder moeite afgeschraapt worden, waarna de rode menie laag weer keurig in het zicht kwam. Ook was er nauwelijks water en roest onderin de tanken te vinden. Al met al de tanken verkeren in super conditie en kunnen we deze klus afvinken van de onderhoudslijst.

We hadden in oktober de ruimte om direct te starten met het winterklaar maken van het gehele schip, omdat er toch niet meer gevaren hoefde te worden. We hebben daarom de ketel nog één keer opgestookt, zodat we met een lage stoomdruk het water uit de ketel konden persen via de spuikraan. Zodra de ketel leeg was hebben we direct de mangatdeksels geopend, zodat de ketel droog kon dampen en er niet een drup water achterbleef.

Lees het hele artikel van A. Cnossen in het BASM magazine ‘Sleep & Duwvaart’

Afbeelding: Oude roerketting hoekkast, foto: A. Cnossen