Gezonken tjalk krijgt naam: ‘De Drie Gezusters’

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta van de Rijksuniversiteit Groningen heeft na een jaar studie de identiteit van een oud scheepswrak in Zeewolde achterhaald. Het gaat om ‘De Drie Gezusters’, een tjalk die in 1893 zonk in de Zuiderzee. In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd het wrak geborgen, maar verder was er weinig bekend over de boot.

De tjalk was 19,5 bij 5,5 meter groot en lag bijna tachtig jaar onder water. Bij het droogvallen van Flevoland is de tjalk opgegraven, toen werd duidelijk dat deze werd gebruikt voor het vervoer van steenkool. Verder onderzoek bleef uit, tot archeoloog Van Popta de oude rapporten van het onderzoek afstofte.

Stukjes papier
Rond het wrak werden veertien kleine stukjes papier gevonden, sommige slechts een paar centimeter groot. Deze kleine restjes zijn het belangrijkste bewijsstuk voor de identificatie van de boot. De onderzoekers in de jaren ’70 gingen er vanuit dat het om Bijbelteksten gingen. Zij zagen de naam ‘David’ op een stukje papier staan. Een foute veronderstelling, volgens Van Popta. Hij bekeek ook de andere woorden op het papier en kwam tot de conclusie dat het fragmenten waren uit het boek ‘Oude David. Een geschiedenis uit het begin der afscheiding’, van J. Verhagen jr. uit 1889. 

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Flevoland