Archeologie, Musea en Behoud

Gemeenten doen oproep voor behoud en onderzoek Maritiem Erfgoed

De gemeenten Texel, Hollands Kroon en Den Helder hebben een oproep gedaan aan Eppo Bruins, de nieuwe minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hierin wordt gevraagd om meer en permanente aandacht voor de historische scheepswrakken op de bodem van de Waddenzee.

detail monitoringgebied RCE. BZN17 is het ‘Palmhoutwrak’

Na de vondst van het monumentale Palmhoutwrak in 2015 zijn de gemeenten zich bewust van het nationale belang van deze culturele erfenis. De gemeenten zijn echter niet toegerust op de zorg hiervoor. De zorg is groot omdat door allerlei factoren – zoals eb, vloed en paalwormen – de scheepwrakken ongezien zullen verdwijnen.

De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel roepen daarom het kabinet op om zich sterk te maken voor het behoud van en het onderzoek naar het Maritiem Erfgoed in de westelijke Waddenzee. Ook vragen ze de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) – die het duikend onderzoek uitvoert naar de wrakken en over veel kennis beschikt – een integraal reddingsplan te laten vervaardigen met aandacht voor behoud, onderzoek, participatie en museale/toeristische erfgoedcommunicatie van en over de monumentale scheepswrakken.

De gemeenten wachten nu af op het antwoord van de minister.

Bron: De Erfgoedstem

Afbeelding: website RCE