Gemeente springt niet bij om geldnood van stichting Bonaire te lenigen

De gemeente Den Helder ziet geen aanleiding om de in geldnood verkerende stichting Bonaire te hulp te schieten. Na opgesomd te hebben wat er al gebeurt, stelt het college op dit moment geen aanleiding te zien om een voorstel aan de raad te doen.

Het college antwoordt op vragen van D66: ’Naast de 10-jarige subsidie vanaf 2006, de incidentele exploitatiesubsidie en de gemeentelijke cofinanciering voor de Bonaire, is het college niet voornemens een bijdrage in de exploitatie te verlenen. Het college ziet op dit moment nu de restauratie loopt nog geen aanleiding de raad te adviseren een structurele bijdrage te verlenen.’

Essentieel
De stichting Bonaire heeft niet genoeg geld om de restauratie zodanig af te ronden zodat bezoekers een complete ervaring van het schip kunnen opdoen. De restauratie van het officiersverblijf is daarvoor essentieel. Ook zijn de jaarlijke beheerkosten van het schip moeilijk op te brengen.

Het gemeentebestuur is blij met de inspanningen van het bestuur en vrijwilligers: ’Wij hebben veel waardering voor allen die betrokken (geweest) zijn bij de instandhouding van de Bonaire en hun jarenlange inzet daarvoor. De Bonaire is een museaal historisch schip en kan, na afronding van de restauratie, als onderdeel van Willemsoord, een rol vervullen om meer mensen het Helderse cultureel en maritiem erfgoed te laten ervaren en beleven’, menen burgemeester en wethouders.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD alleen voor abonnees