Nieuws

FVEN zoekt een bestuurslid Communicatie

De FVEN heeft als doel het behoud van Nederlands varend erfgoed te bevorderen. Het middel daartoe is belangenbehartiging. De FVEN wil haar achterban, samenwerkingspartners en overheden laten weten wat zij doet om haar doelen te bereiken. Het middel daartoe is communicatie. De FVEN verricht belangenbehartiging door diverse activiteiten zoals:

 • lobbyen
 • onderhandelen
 • het opzetten van projecten
 • het geven van informatie en advies
 • het organiseren van bijeenkomsten van werkgroepen ( W&R, evenementen, duurzaamheid)

Het bestuurslid communicatie is lid van het DB en het AB.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 1. De vertaling van de visie en bestuursbesluiten naar interessante berichten
 2. Het bijhouden van:
  • Facebook
  • De FVEN website
  • Twitter
  • Coördineren van uitgaande berichten naar de Scheepspost
  • Coördineren van alle FVEN nieuwsbrieven
 3. Het onderhouden van contacten met diverse media die voor het Varend Erfgoed van belang zijn en/of gelezen worden
 4. Verspreiding nieuws van de FVEN over de diverse media, zowel naar de BO’s als richting de overheden dit d.m.v. persberichten
 5. Het assisteren bij de aankleding (en bemensing) van beurzen
 6. Het voeren van de eindredactie over de interne beleidsstukken en de correspondentie met diverse overheden.
 7. Onderhoudt de contacten met de communicatiecommissies van de BO’s
 8. Het Bestuurslid Communicatie is de voorzitter van de communicatiecommissie
 9. Het bijwerken en presenteren van het jaarlijkse communicatieplan
 10. Het bijwerken en presenteren van de FVEN PowerPoint presentatie en de afdrukken ervan
 11. Het eventueel aanpassen en bijwerken van de FVEN flyer
 12. FVEN vraagt incidenteel via columns en ingezonden artikelen in vakbladen de aandacht voor onderwerpen die het varend erfgoed raken

Belangstellenden kunnen zich voor informatie wenden tot Kees Weststrate: k.Weststrate@fven.nl

Sollicitatiebrieven kunnen worden gestuurd naar de secretaris Jan Warnsinck: secr@fven.nl