Erfgoed van de Week | N(D)SM – een openluchtfabriek voor schepen

In de rubriek Erfgoed van de Week van de gemeente Amsterdam staat elke week een bijzondere archeologische vondst, vindplaats, voorwerp, monumentaal gebouw of historische plek in de stad centraal. Ditmaal de werf van NDSM in Amsterdam Noord.

100 jaar geleden markeerde de voltooiing van de scheepsbouwloods op het huidige NDSM-terrein het begin van meer dan een halve eeuw scheepsbouwgeschiedenis. Het is de scheepsbouw die dit gebied heeft gevormd. Steeds meer mensen weten nu de ‘werf’ te vinden om een andere reden – het is tegenwoordig een paradijs voor kunstenaars, festivalgangers en ook rustzoekers. Op dit moment ligt er een nieuwe opgave voor het oostelijke deel van het gebied: het college heeft opdracht gegeven om te onderzoeken of de werf radicaal vergroend kan worden, met behoud van de culturele functie en de cultuurhistorische waarden. Reden genoeg om eens goed te kijken welke verhalen, bouwwerken en restanten daarvan tot dit rijksmonumentale complex horen.

Scheepsbouw in de Noorder IJ-Polder
In het gebied opereerden in de loop der jaren diverse aan de scheepsbouw gerelateerde bedrijven. De hoofdrolspelers waren de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij (NSM), die in 1894 opgericht werd en vanaf 1915 het terrein aan de noordelijke IJ-oevers inrichtte, en vanaf 1946 de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM), een samenvoeging van de NSM en de naastgelegen reparatiewerf Nederlandsche Dok Maatschappij (NDM). Voor de Tweede Wereldoorlog werden vooral passagiers- en vrachtschepen afgeleverd, daarna specialiseerde men zich met name in de bouw van (mammoet)tankers. Door toenemende concurrentie uit andere landen kwam de scheepsnieuwbouw onder druk te staan en moest de werf in 1984 haar deuren sluiten.

Lees het zeer uitgebreide artikel op de bron: Gemeente Amsterdam