Een zee van Traan

In juni 2019 zal Een zee van traan: Vier eeuwen Nederlandse walvisvaart, 1612-1964 verschijnen bij uitgeverij Walburg Pers. Sinds de publicatie van de driedelige Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart van de Zuid-Afrikaanse economisch historicus C. de Jong (1972, 1978 en 1979) is er veel onderzoek op dit vlak verricht. In het werk van Jaap R. Bruijn en Louwrens Hacquebord wordt ingegaan op de nieuw aan het licht gekomen informatie.

Het recente onderzoek had vaak een multidisciplinair karakter. Er was in het verleden niet altijd oog voor het culturele erfgoed, de materiële cultuur en de ecologische aspecten. Het meenemen van deze aspecten in het onderzoek heeft dan ook geleid tot een beter samenhangend beeld van de walvisvangst en het belang voor nationale economie in het algemeen en het maatschappelijk leven in het bijzonder.

Eerder verscheen ook al de titel “De Laatste Traan” over de Walvisvangst met de Willem Barentsz van 1946 tot 1964.

Kijk voor meer informatie op de website van Walburg Pers.