Natuur & Infrastructuur

Droogval-app voor monitoring Waddenzee

In samenwerking met Rijkswaterstaat Basismonitoring is de Vereniging Wadvaarders een pilot gestart om met een eenvoudig app (Android en Apple) anoniem te registreren waar wordt drooggevallen en/of geankerd. En hoeveel andere schepen daar zijn.

Hiermee wordt invulling gegeven aan een aanbod dat de Vereniging Wadvaarders doet naar beleidsmakers en beheerders om naar vermogen bij te dragen aan de monitoring van het wad.

Op 4 juni j.l. is hier voor Wadvaardersleden een webinar aan gewijd. In bijgevoegd pfd-document is de informatie die op het webinar is gegeven bij elkaar gezet. Via de verschillende links is door te klikken naar de achterliggende informatie.

Het meedoen aan de monitoring pilot is niet exclusief voorbehouden aan de leden van de Vereniging Wadvaarders. Sterker nog, iedereen kan meedoen. Monitoring is een belangrijke schakel in het voor de recreatie- en chartervaart openhouden van de gebieden die zich daarvoor lenen. De Vereniging Wadvaarders hoopt daarom op heel veel records na dit seizoen. Komende winterseizoen worden de ervaringen van dit seizoen gebundeld, om ze te delen met de gebruikers.

Het webinar is terug te kijken, verdeeld over twee delen:

video Deel 1: Inleiding, wat de basismonitoring inhoudt en uitleg over het gebruik van de app survey123.
De app is met name gericht op het registreren van droogvallen (waar, met hoeveel, omstandigheden). De Survey123 app is wereldwijd, dus ook in Duitsland te gebruiken. Zowel de ver. Wadvaarders als onze Duitse zustervereniging Soltwaters zijn geïnteresseerd in de droogligplekken in Duitsland. Voldoen de plekken die de Duitse overheid heeft aangewezen of zijn er droogvalplekken die je mist?
De uitleg over het gebruik van de app Survey123 is ook in een aparte video te bekijken.
Als achtergrondinformatie is een analysedocument over verstoring de moeite waard.
video Deel 2: Uitleg over het gebruik van waarneming.nl en de app ObsMapp voor het doorgeven van waarnemingen op het Wad. Vervolgens een reportage van de Stichting Maritieme Archeologie en hoe je daar aan mee kunt werken.

Bron: Vereniging Wadvaarders

Beeld: ©PMF