Dertig jaar varend theater op de Azart – ‘The Ship of Fools’

“Azart – The Ship of Fools” komt met een fotoboek van dertig jaar varend theater. Het schip ligt op een koers via de Stille Zuidzee en de Australische woestijn naar de heilige berg Uluru. De Azart ligt momenteel in Ecuador. Op verschillende data in februari zal August Dirks, schipper, schouwspeler en schrijver in Amsterdam een boekpresentatie geven.

Dat historische schepen door een nieuwe bestemming een nieuw leven kunnen beginnen weten de meest lezers. Een bijzonder leven kreeg de Azart, een logger die in 1916 als zeilend vissersschip te water werd gelaten en tot 1971 heeft gevist als SCH4.

Het schip werd in 1987 aangekocht door de culturele stichting Azart, onder leiding van August Dirks, die het vanaf 1989 gebruikt als basis voor de activiteiten van een klein kunstenaarsgezelschap. In 1992 kreeg de Azart de bijnaam Ship of Fools en begon het met een reeks tochten langs Europese havens. Het gezelschap van de Azart trad met haar rondreizende muziektheater op in vele landen. Tussen 1989 en 2008 werden er in 19 landen en meer dan 120 steden meer dan achthonderd voorstellingen gegeven. August Dirks vervult daarbij de rol van kapitein, acteur, regisseur en organisator.

Het idee van de Ship of Fools is gebaseerd op het middeleeuwse komische theater, een thema waar het gezelschap herhaaldelijk op teruggrijpt. Het gezelschap bestaat uit acteurs uit verschillende landen. In 1999 kreeg de Azart subsidie uit het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het schip had jarenlang als vaste basis het KNSM-eiland te Amsterdam. Het vervulde een dusdanig belangrijke sociale rol dat men in 1994 besloot om de plaats waar het schip meestal lag aangemeerd het Azartplein te noemen.

Het boek
Het boek is een Amsterdamse schelmenroman over hoe een beursstudent Russische taal en letterkunde een oude haringlogger verkreeg en dat dankzij de schippers, machinisten en kunstenaars van het oude NDSM-eiland in de vaart kreeg. Het verhaalt over een meervoudig bankroet en de vele rampen die iedere keer weer het einde aankondigden en over de honderden voorstellingen in tientallen landen. Het onthult vele van de geheimen hoe een wisselende groep van artiesten iedere keer weer een nieuwe uitdaging en bestemming vond, vrijwel zonder institutionele steun of sponsoring. Een verhaal van rebellen en dwarsdenkers.

Het boek is een buitengewoon kleurrijke ode aan de duizendjarige geschiedenis van “The Ship of Fools” en van het spel – en woord “Haasaard”. Het is een eerbetoon aan het dik honderdjarig schip en een visuele lofzang van – en op – de honderden artiesten die het project mogelijk gemaakt hebben.

Uluru
De volgende bestemming is een reis op wielen door de Australische woestijn naar de heilige berg Uluru. De aanleiding is de zogenaamde 250-jarige viering van de “ontdekking” van Australië door captain Cook in 2020. Het schip is door Aboriginal stamhoofden* uitgenodigd om aandacht te vragen voor hun “Uluru Statement of the Heart” en om als platform te dienen voor een verzoeningsceremonie tussen de “First Peoples” en de nieuwkomers. Het begon als een kunstproject om de vergeten en gemarginaliseerde Aboriginal aan boord van de universele zottenschuit uit te nodigen. De realiteit van de Australische bosbranden hebben het project achterhaald: de uitnodiging geldt voor de hele mensheid. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Kijk hier voor meer info
ISBN 9789090325613 248 Pagina’s € 27.50

Openingsfoto: de Azart voor het Centraal Station in Amsterdam. Foto: Jasper Schuringa

EOC
RVEN