De Witte Swaen en het geheim van de Nederlandse scheepsbouw in de Gouden Eeuw

Op vrijdagavond 24 januari organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel een lezing met als onderwerp: “Expeditie schip de Witte Swaen en het geheim van de Nederlandse scheepsbouw in de Gouden Eeuw”.

De lezing zal worden verzorgd door Gerald de Weerdt, scheepsbouw historicus en bouwmeester van de Witte Swaen (het replica schip dat op dit moment in de haven van Harlingen wordt gebouwd).

In Harlingen is het expeditie schip van Willem Barentsz herbouwd als onderzoeksproject om de beroemde Nederlandse scheepsbouwmethode van de 17de eeuw in de praktijk te ervaren. Door recent onderzoek is deze eeuwenlang vergeten methode weer boven water gekomen.

De afgelopen decennia gaf de bodem van de IJsselmeerpolders en de Waddenzee prachtige voorbeelden prijs van schepen uit de 16de eeuw. De gegevens daarvan zijn vergeleken met schilderijen en prenten. Russische archeologen vonden bovendien een flink stuk van de bodem van Barentsz’ schip bij Nova Zembla. Met deze ervaring weten we nu weer precies hoe dit in zijn werk ging en waarom deze methode aanzienlijk efficiënter was dan in de met Nederland concurrerende landen in Europa.

Om deze theoretische kennis te toetsen, is het Barentsz- project opgezet om een schip uit die periode volgens die efficiënte techniek te herbouwen. Het huidige ontwerp zal het oorspronkelijke schip zeer dicht benaderen. Evenals in Hollandse havensteden is deze speciale bouwmethode ook op de werven in de Friese havens zoals, onder andere Dokkum en Harlingen, in gebruik geweest en was ook daar een van de belangrijkste activiteiten die deze steden tot grote economische bloei brachten. Dit en nog veel meer wetenswaardigheden krijgt u te horen op deze avond.

Wanneer: ​vrijdag 24 januari 2020, aanvang 20.00 uur
Locatie: ​Multifunctionele accommodatie de Doarpsfinne, Fjildleane 14, 9047 JR Minnertsga

De toegang is gratis.