De tragische geschiedenis van de coaster Limfjord

VOnwetend van het onheil dat haar zou achtervolgen, vierde men in het voorjaar van 1926 feest bij Scheepswerf Gideon J. Koster Hzn. in Groningen. Bouwnummer 100 kon Vertrouwen worden gedoopt en te water gelaten voor opdrachtgever Solke Karsies uit Groningen. Vertrouwen…, een toepasselijker naam was nauwelijks denkbaar.

Met een lengte van ruim 30 meter en een breedte van bijna 5,50 meter was het een ‘minder dik’ schip, zoals de Grunneger dat zegt, dat van de helling gleed.

In de machinekamer werd een tweecilinder tweetakt Kromhout geplaatst, die het scheepje een snelheid leverde van zes mijl. Ruim 170 ton lading zou de met één dek, één mast en twee laadbomen uitgevoerde gladdekcoaster (brt 146, nrt 75) onder de luiken kunnen bergen. Na een geslaagde proefvaart op de Eems mocht Karssies zich op 15 juli 1926 de trotse eigenaar noemen.

De negen daarop volgende jaren deed de Vertrouwen onopvallend waarvoor ze was gebouwd. Toen haalde ze het nieuws…

Lees het uitgebreide artikel van Henk Zuur in de papieren of digitale Schuttevaer , alleen voor Schuttevaer-abonnees