De nieuwe Info 20m is uit

Het nieuwste nummer van Info 20m, nummer 92, is nu uitgekomen!

Het “informatieblad grote pleziervaart” is een elektronisch medium voor de eigenaren van:
– pleziervaartuigen met een lengte van 20 meter of groter
– sleep- en duwboten die voor de pleziervaart worden gebruikt

In juli 2009 is de Binnenvaartwet van kracht geworden. Deze vervangt o.a. de Binnenschepenwet waarin vroeger de technische eisen en diploma’s voor schepen op de binnenwateren geregeld werden. Voor de beroepsvaart is er weinig veranderd, maar voor de pleziervaart heel veel. Welke consequenties dit heeft en wat u er als eigenaar aan kunt doen, wordt beschreven in deze en volgende uitgaven van dit informatieblad.

De overgangsregeling voor het Certificaat van Onderzoek is inmiddels afgelopen. De deadline voor het aanvragen van een keuring is op 1 november 2018 verlopen. Nieuwe aanvragen kunnen nog steeds ingediend worden, maar het schip moet dan voldoen aan alle eisen. En dat is niet voor ieder schip mogelijk.

Gelukkig is in 2018 ook de nieuwe wetgeving voor “historische schepen” van kracht geworden. De implementatie daarvan is echter nog niet gereed. Er moet nog van alles ingeregeld worden voordat dat volledig gaat draaien. En dat het naar wens verloopt. Het is even afwachten hoe dat de komende tijd eruit gaat zien.

Zoals ieder jaar worden in het begin van het jaar ook weer wijzigingen van de wetgeving gepubliceerd. Of die ook voor grote problemen gaan zorgen is nu nog niet goed in te schatten.

Een ander zorgenkindje is de financiering van woonschepen. De FVEN is bezig met dit probleem en probeert oplossingen te zoeken en te creëren.

Tot slot zijn er weer vele publicaties verschenen die voor u interessant kunnen zijn. Er zijn vele initiatieven en projecten die opgepakt worden. Bezig zijn met de geschiedenis levert altijd weer leuke informatie op.

Kijk hier om de Info 20M als pdf te downloaden

EOC
RVEN